Information till byggherrar

För dig som ska bygga i Vallastaden

Redan under projekteringsfasen vill vi gärna ha en dialog med dig kring dina specifika behov och de förutsättningar som din fastighet har, i syfte att tillsammans finna en så bra och kostnadseffektiv anslutning som möjligt. I samband med installationen av tomrören är det också viktigt att vi har en dialog kring grävningen.

Erbjudande till byggherrar och fastighetsägare i Vallastaden (pdf)

Anslutning av tjänst

Prislistor småhus 

Elnät: Prislista nyanslutning av elanläggning
Vatten, avlopp och dagvatten: Prislista för Linköpings kommuns allmänna VA
Fjärrvärme: Prislista anslutning till fjärrvärme
Fiber: Prislista Utsikt Bredband Vallastaden
Sopsug: Avtal mellan GA* och Tekniska verken
Markvärme: Avtal mellan GA* och Tekniska verken

 * Gemensamhetsanläggningen

Prislistor flerfamiljshus/verksamhet 

Elnät: Prislista nyanslutning av elanläggning
Vatten, avlopp och dagvatten: Prislista för Linköpings kommuns allmänna VA
Fjärrvärme: Offert
Fiber: Offert
Sopsug: Avtal mellan GA* och Tekniska verken
Markvärme: Avtal mellan GA* och Tekniska verken 

 * Gemensamhetsanläggningen

Användning/leverans av tjänst

Prislistor småhus 

Elnät: Prislista elnät Linköping
Vatten, avlopp och dagvatten: Prislista för Linköpings kommuns allmänna VA
Fjärrvärme: Prislista Privatkund Linköping
Elhandel, Bixia: När det blir dags att teckna elavtal, hör av dig till Kundservice för aktuella priser.
Småskalig elproduktion: Producera din egen el

Prislistor flerfamiljshus/verksamhet 

Elnät: Prislista elnät Linköping
Vatten, avlopp och dagvatten: Prislista för Linköpings kommuns allmänna VA
Fjärrvärme**: Prislista fjärrvärme företag
Elhandel, Bixia: När det blir dags att teckna elavtal, hör av dig till Kundservice för aktuella priser.
Småskalig elproduktion: Producera din egen el
Belysning - Konsultation och Färdigt ljus: Offert
Individuell mätning i flefamiljshus: Offert

**Vid anslutning till lågtemperatursystemet anpassas flödestaxan därefter.

Hjälpte denna information dig? Nej