Kulvertsystem i Vallastaden

Vallastaden är ett unikt projekt för Linköping, regionen och även för Tekniska verken. Stadsdelen präglas av en långtgående vision om hållbart och socialt liv vilket bland annat innebär en tät och småskalig bebyggelse med stor variation.

Med anledning av det, i kombination med speciella markförhållanden, har vi valt att i Vallastaden utveckla en innovativ lösning. Resultatet blev ett unikt kulvertsystem som skapar nya möjligheter för infrastrukturlösningar i flera avseenden.

Resultatet är att samtliga ledningar – el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug samlas i en 2,5 meter i diameter stor kulvert. Det enda som ligger utanför är dagvattenledningarna. Den här lösningen gör att ledningsinfrastrukturen tar mindre plats och dessutom är 100 procent återvinningsbar. Dessutom gör den patentsökta, prefabricerade, kulverten i Vallastaden att mer värdefull mark kan bebyggas och att gator sällan behöver grävas upp vid framtida underhåll. Totalt har vi i Vallastaden lagt ner 1 800 meter kulvert. 

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
Klas Gustafsson berättar om infrakulverten i Vallastaden.

Allt i en kulvert

Vallastaden infrakulvert är en samlad plats för all underjordisk infrastruktur. En unik prefabricerad lösning som möjliggör snabb och effektiv installation samtidigt som den underlättar framtiden och minskar framtida kostnader för både drift och underhåll. Ett smart alternativ vid nybyggnation.

  • Livslängd på minst 100 år.
  • Optimal miljö för ledningar.
  • Bra arbetsmiljö för drift- och underhållspersonal.
  • Flexibel, utbyt- och återvinningsbar.

 

Hjälpte denna information dig? Nej