Vi utvecklar lösningar för framtiden

Vi vill visa vägen och utveckla nya smartare lösningar där resurser maximeras och inget går till spillo. Men vi behöver ditt bidrag! Det lilla du gör varje dag, gör så mycket i det stora varje dag. Tillsammans bygger vi världens mest resurseffektiva region. Läs mer om hur vi arbetar för miljön

Våra återvinningscentraler

ÅtervinningscentralIdag
Sophämtning

Skotta och sanda

Skotta och sanda på vägen mellan sopbilen och soptunnan, så hjälper du chaufförerna att göra sitt jobb.