Vi tar ansvar utöver det vardagliga

Vi vill visa vägen och utveckla nya smartare lösningar där resurser maximeras och inget går till spillo. Tillsammans kan vi bygga världens mest resurseffektiva region. Läs mer om hur vi arbetar för framtiden

Våra återvinningscentraler

ÅtervinningscentralIdag