Vi utvecklar lösningar för framtiden

Vi vill visa vägen och utveckla nya smartare lösningar där resurser maximeras och inget går till spillo. Men vi behöver ditt bidrag! Det lilla du gör varje dag, gör så mycket i det stora varje dag. Tillsammans bygger vi världens mest resurseffektiva region. Läs mer om hur vi arbetar för miljön
Driftstatus: Just nu har vi inga större avbrott

Våra återvinningscentraler

ÅtervinningscentralIdag