Vattenkraft

Det är tack vare vattenkraften Sverige har så god tillgång på förnybar el. Den orsakar nästan inga utsläpp och är en pålitlig energikälla.