Jobba hos oss

Tillsammans bygger vi världens mest resurseffektiva region. Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del i vårt arbete.

En del av något större

Sedan 1902 har Tekniska verken jobbat med samhällsutveckling för att skapa nytta i ett större perspektiv. Vi erbjuder smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Vårt mål är att bygga världens mest resurseffektiva region och för att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Idag är vi cirka 1 150 anställda som trivs i en företagskultur med fokus på samarbete, engagemang och omtanke. Både för varandra och för vår omvärld. Våra värderingar drivande, positiva och trovärdiga bär vi med oss i vårt dagliga arbete.

Drivande

Vi driver på och utmanar oss själva varje dag för att skapa fler hållbara och effektiva lösningar.

Positiva

Vi är stolta över vårt uppdrag och känner en glädje och drivkraft i att få skapa nytta för människor och företag i deras vardag.

Trovärdiga

Vi bygger våra relationer på lyhördhet, samarbete och professionalism. Det ger oss förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag - både nu och i framtiden.

Kollegor har arbetsmöte

Mångfald på arbetsplatsen  

Vi arbetar för att vara en inkludera arbetsplats där vi utvecklas tillsammans och där mångfald prioriteras. Vi vill bidra till en positiv, öppen och innovativ arbetsplats där varje individ är och känner sig viktig. Våra olikheter ger oss framgång i vårt arbete att bygga världens mest resurseffektiva region! 

Medarbetare samlar prover av flis från flishögarna vid Katrineholms kraftvärmeverk

Vårt mål - nöjda medarbetare

Vårt mål är att alla som jobba här ska trivas. Varje år genomför vi en medarbetarundersökning för att få veta mer om vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på. Vårt mål är högre än bara nöjda medarbetare – vi vill att alla ska känna arbetsglädje varje dag.

Vi är väldigt stolta över våra medarbetarnes engagemang. Med en svarsfrekvens på 97% i vår medarbetarundersökning är vilja att vara med och påverka väldigt tydlig. Resultatet från 2023 visar ett Motiverad medarbetarindex (MMI) på 73. Det är ett starkt resultat som vi är stolta över, som även ligger över snittet för vår bransch. Stoltheten för företaget och förtroendet för ledningen står också ut som starka resultat i undersökningen.