Fossilt öga skannar plast för att minska utsläppen

Vi på Tekniska verken driver tillsammans med Vattenfall Värme och Umeå Energi utvecklingen av FossilEye. FossilEye, eller det fossila ögat, är ett mätsystem som kommer att göra det möjligt att på ett effektivt och flexibelt sätt skanna hur mycket plast som finns i ett avfallslass. Målet är att öka återvinningen av plast, styra kostnader rätt och minska utsläppen från kraftvärmeproduktionen.

I ett första steg bygger pilotprojektet som pågått en tid på att ta fram en mobil försöksanläggning som kan flyttas, även till våra samarbetspartners Vattenfall Värme i Uppsala och Umeå Energi för att göra nytta på flera platser.

– Konkret handlar det om att minska andelen fossil plast i förbränningen. Som systemet ser ut idag är det inte rättvist eftersom det är fjärrvärmekunden och inte avfallskunden som får bära skulden för utsläppen, säger Henrik Lindståhl, forsknings- och utvecklingsingenjör på Tekniska verken och upphovsman till FossilEye.

Tack vare FossilEye blir det tydligt för avfallskunden att det är dyrare att slänga plast. Det gör att det kommer att löna sig att sortera bättre och redan från början lämna plasten där den ska vara, nämligen i materialåtervinningen.

Henrik Lindståhl tillägger att allt i slutändan handlar om att använda våra resurser så klokt som möjligt i produktionen av fjärrvärme. Bara det som inte kan återvinnas på annat sätt ska förbrännas.

– Vi vill att FossilEye ska bli en teknik som kan implementeras i stor skala. Det tjänar alla på – inte minst vår miljö. Det hela är ett utmärkt exempel på hur vi på Tekniska verken arbetar mot vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region.

Om pilotanläggningen FossilEye

Med hjälp av högteknologisk scanning, som ersätter tidsödande plockanalyser, ska det snabbt gå att mäta hur mycket fossil plast ett avfallslass innehåller. På så vis kan många fler prover göras, vilket gör att det går att få en bild av hur mycket plast som finns i avfallet från varje kund. Utvecklingen kommer att ske i en mobil anläggning, som senare ersätts av stationära hos parterna. Just nu pågår utveckling av den mobila pilotanläggningen hos leverantören RoboWaste i Jönköping. Anläggningen kommer att använda sig av en kombination av sensorer som både klassificerar inkommande material som plast/inte plast och mäter volymen hos varje föremål.

Övriga fakta

  • Provmängden ska motsvara ett helt lastbilslass
  • Kapacitet > 5 ton/h
  • Utveckling av produkten i samverkan med leverantören under testperioden
  • Noggrannhetsmål: σ < 5 % på plastvikten

Projektets viktigaste fördelar

  • Snabb signal till kunder om fossilandel i inkommande leveranser
  • Ansvar för CO2-utsläppet riktas mot avfallskunden istället för fjärrvärmekunden
  • Snabb identifiering av avfallskunder med hög respektive låg fossilandel
  • Välkommet verktyg för energiutvinningsanläggningar som betalar för CO2-utsläppet som orsakas av plasten i avfallet

Nästa steg

Efter framgångsrika försök i pilotanläggningen är ambitionen att alla samarbetspartner börjar mäta plastmängderna i sitt inkommande avfall. På så vis kan vi ligga i framkant och hoppas skapa en marknad för den här typen av anläggningar. 

Tidplan

Just nu pågår förhandling med den leverantör som ska leverera anläggningen. Därefter är det meningen att den ska flyttas mellan Tekniska verken i Linköping, Vattenfall Värme i Uppsala och Umeå Energi för försök vid respektive anläggning. Målet är att FossilEye först testas i Linköping. Det kommer att ske under hösten 2023.

Hjälpte denna information dig? Nej