Ebbepark

Ebbepark var ett projekt där många aktörer medverkade till omvandla Wahlbecks Företagspark från ett äldre industriområde till en öppen och tillgänglig stadsdel. Här berättar vi om vår roll i projektet.

Omvandlingen gav aktörerna i projektet en chans att testa nya lösningar, produkter och tjänster som flyttar utvecklingen av hållbar stadsbyggnad framåt. Ebbepark skulle bli en plats där det går att öka tillväxt, livskvalitet och välbefinnande och samtidigt minska tärandet på de resurser som inte går att återvinna.  

Tekniska verken var dels leverantör av teknisk infrastruktur i projektet men framför allt en aktiv partner i att hitta nya resurseffektiva lösningar när det gäller energi, vatten, bredband, avfall och återvinning.

– Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. Att vara med och se till att Ebbepark drar mesta möjliga nytta av det faktum att det byggs mitt i Linköpings effektiva energisystem passar väl in visionen och inspirerar till att hitta nya, ännu smartare lösningar, säger Klas Gustafsson vice vd, Tekniska verken.

Hållbarhet leder som en grön tråd genom hela projektet. Varje beslut filtrerades genom strategier för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det kan handla om återvinningsstategier, smarta energilösningar, hantering av dagvatten, stadsnära odling, laddstationer för elbilar och mycket mer. Många olika lösningar där det unika ligger i helheten.
 
Totalt förväntades den nya stadsdelen minska de lokala koldioxidutsläppen från en förväntad nivå på 5 592 ton CO2/år till cirka 1 122 ton CO2/år, d v s med 80 %.

Hjälpte denna information dig? Nej