Grävarbete för fjärrvärme på Ågatan i centrala Linköping

Grävarbeten i Linköping

Här hittar du information om våra större grävarbeten. Några av våra längre projekt har en egen sida där du kan följa arbetet.

Se Linköpings kommuns karta med grävarbeten

Du kan också se Linköpings kommuns vägarbetskarta med alla aktuella grävningar som genomförs i Linköping. Pågående arbeten visas som ett vägarbetsmärke i färg och kommande vägarbeten som ett grått vägarbetsmärke. Ett vägarbete är ett arbete som sker på eller invid en väg, det inkluderar även gång och cykelbanor.

 

Hjälpte denna information dig? Nej