Utomhusbelysning i Linköping

Belysning i vår utomhusmiljö är viktig. Framför allt för att människor ska känna sig trygga, men även för att trivas och må bra. Vi ska medverka till att göra Linköping och regionen attraktiv genom att erbjuda resurseffektiva belysningstjänster av god kvalitet.  uppdrag av Linköpings kommun sköter vi större delen av den offentliga belysningen, ljuspunkter inom gator, gång- och cykelvägar, torg och parker.  Vi ansvarar även för belysning inom bostadsområden och kvartersmark, vanligtvis på uppdrag av bostadsföretag, samfällighets- och bostadsrättsföreningar. 

Belysningsnätet bygger vi ut i takt med att Linköping växer. Underhåll och tillsyn av belysningsnätet görs kontinuerligt då bland annat eventuella trasiga lampor byts ut och armaturer rengörs. Tändning och släckning av belysningen sker automatiskt med hänsyn tagen till solens upp- och nedgång. 

Med ljusdesigners, ingenjörer och montörer i egen organisation har Tekniska verken både bredd och spetskompetens inom belysningsområdet. Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling genom att till exempel testa och utvärdera led-belysning.

Vid ljusevenemanget Vinterstad i ljus är vi  en samarbetspart till kommunen, både inom ljussättning och uppförande men även när det kommer till drift och underhåll av evenemangets installationer.

Visste du att

I januari 2018 bestod Tekniska verkens belysningsanläggning av:

  • Ca 41 900 armaturer                      
  • Ca 35 100 stolpar
  • Ca 2 772 000 W effekt
  • Ca 128 mil belysningskabel
  • Ca 115 avtalskunder

Belysningsnätet tänds och släcks vid värdet 20 LUX. 
Under 2017 var belysningen i Linköping tänd ca 3 950 timmar.

Hjälpte denna information dig? Nej