Tekniska verken-koncernens rutiner för leverantörsfakturor

Tekniska verken-koncernen strävar efter ett fakturaflöde som är så effektivt som möjligt varför vi vill att ni som leverantör skickar e-fakturor till oss. Som ett led i att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har vi valt att lägga ut scanning och verifiering av leverantörsfakturor på extern part.

Krav på korrekt fakturareferens

Leverantörsfakturan ska alltid vara märkt med korrekt referens för att nå rätt mottagare hos oss. Referensen ska bestå av 7 eller 8 siffror i följd vilket vår beställare ska ange i samband med ordern. Är referensen okänd ber vi er kontakta vår beställare för mer information.

I det fall inköpsordernummer anges, ska även detta anges på fakturan.

Betalningsvillkor

Vi accepterar endast 30 dagar som betalningsvillkor.

Följesedlar

På fakturan ska det framgå vad vi köpt och när leveransen är gjord. Om du inte anger det, måste följesedel eller specifikation bifogas med fakturan. Det går inte att skicka en följesedel i efterhand.

E-faktura

Tekniska verken-koncernens samarbetspartner gällande e-fakturering heter Pagero AB. Hos Pagero AB finner ni information för hur ni skickar e-fakturor till företag inom Tekniska verken-koncernen.

Tekniska verken-koncernen erbjuder även fakturaportalen Pagero Free Web Portal för leverantörer som idag saknar stöd för att skicka e-fakturor.

För mer information besök gärna Pagero.

Faktura via e-post och pappersfaktura

Den 1 april 2019 trädde den nya lagen om elektroniska fakturor (2018:1277) i kraft. Lagen ställer krav på att vi ska kunna ta emot elektroniska fakturor. Lagen ställer även krav på att våra leverantörer ska skicka oss elektroniska fakturor. PDF-fakturor är i detta sammanhang inte att betrakta som elektronisk faktura.

Vi erbjuder alla leverantörer att skicka oss elektronisk faktura via vår operatör Pagero. För leverantörer som saknar möjlighet att skicka elektronisk faktura från sitt faktureringssystem erbjuder vi möjligheten att skapa och skicka oss elektronisk faktura via Pageros fakturaportal.

Här hittar du våra e-postadresser för PDF-faktura och adresser för pappersfaktura. 

Fakturor som skickas in via e-post måste uppfylla följande:

  • Fakturan måste vara i filformatet PDF
  • Samtliga sidor/dokument tillhörande fakturan måste ligga i samma fil
  • Antalet filer får ej överstiga 100st per e-postmeddelande och meddelandets totala storlek får ej överstiga 20mb
  • Namnen på fakturafilerna behöver vara olika
Hjälpte denna information dig? Nej