Vatten och avlopp

Taxor och priser för Vatten och avlopp

Prislista 2019 (pdf)

Prislista 2020 (pdf)

Avgifter för tömning av enskilda avloppsanläggningar

Avgifter för latrinhämtning

Hjälpte denna information dig? Nej
Välkommen till

Mina Sidor

På Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se, kan du som kund på ett enkelt sätt få en bild över dina tjänster hos oss, följa din användning och få statistik över den, se fakturor och avtal samt hantera kundärenden.