Anslut dina solceller till elnätet

Dags att producera el med solceller? Då behöver du ansluta dig till elnätet.

Producera förnybar el med solceller

Vi hjälper både privatpersoner och företag att ansluta sina solceller till elnätet och betalar produktionsersättning för den el som levereras till elnätet. 

Genom att producera förnybar el är du med och bidrar till den fossilfria omställningen, och vi hjälper dig gärna att komma igång. För att installera din solcellsanläggning och ansluta den till elnätet krävs tillstånd från oss på Tekniska verken, som äger elnätet i Linköping och Katrineholm. Det är viktigt att alla steg följs då driftsättning av en solcellsanläggning utan vår vetskap kan innebära elfara för vår personal.

Det är vanligast att din anläggning är dimensionerad efter din årsförbrukning (kWh) och din mätarsäkring. Känner du dig osäker ska du kontakta oss tidigt i processen innan du bestämmer storlek på din anläggning.

Frågor och svar 

Här beskriver vi steg för steg hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet. För att vi ska kunna ansluta din produktionsanläggning behöver det finnas kapacitet i elnätet. Det är elinstallatören som sköter kontakten med oss och skickar informationen vi behöver för att kunna godkänna anslutningen.

1. Elinstallatör skickar in föranmälan

Ta hjälp av en behörig elinstallatör som hjälper dig med rätt säkring för din anläggning. Det är också elinstallatören som skickar in en föranmäler till oss. Efter att vi har fått in föranmälan granskar vi den och kontrollerar att storleken på din anläggning går att ansluta till elnätet. Om storleken på din anläggning inte går att ansluta till elnätet kan du behöva ändra din anslutning.

Den information vi behöver från din elinstallatör:

  • Tekniska data på din anläggning.
  • Skiss på utvändig brytarplacering, om din mätare är placerad inomhus. 

Tekniska anvisningar och råd vid anslutning av solceller för lågspänning → 

2. Installationsmedgivande

Vi granskar elinstallatörens anmälan. När anmälan är godkänd lämnar vi ett installationsmedgivande till elinstallatören som får klartecken att ansluta din solcellsanläggning. Vi rekommenderar att du avvaktar med montering tills föranmälan är godkänd.

Vi skickar också ut ett informationsbrev som stegvis beskriver vad som kommer hända från och med nu tills att du kan driftsätta din solcellsanläggning. Du får även tillgång till ditt anläggnings-id som du behöver för att teckna ett elavtal.

3. Färdiganmälan

När installationen är klar meddelar elinstallatören oss via en färdiganmälan. När färdiganmälan har registrerats hos oss planerar vi in ett servicebesök för kontroll och eventuellt byte av elmätare. Du får inte starta solcellsanläggningen innan vi lämnat ett godkännande.

4. Servicebesök, tidsbokning

Efter att vi har fått in en färdiganmälan från din elinstallatör skickar vi ett förslag på tid för servicebesök till dig. Servicebesöket sker normalt inom två vecka från att vi har godkänt färdiganmälan. Du får information om datum och tid för servicebesöket via mejl eller sms. Om din elmätare finns inomhus behöver du vara hemma när vi kommer. Om den finns utomhus behöver du inte vara hemma.

Vid besöket kontrollerar vi att anläggningen uppfyller kraven på märkning och att det finns åtkomlig brytare för solcellsanläggningen. Vid besöket ger vi ett besked om din anläggning är godkänd eller inte. Om den blir godkänd lämnar vi beskedet i mätarskåpet eller i brevlådan. Om anläggningen inte blir godkänd kontaktar vi din elinstallatör och berättar vad som behöver åtgärdas.

Om din elmätare inte är anpassad för att mäta både köpt och såld el byter vi den kostnadsfritt. Läs mer om våra olika elmätare →

5. Godkännande, start av solcellsanläggning

Om vi lämnat godkännande vid servicebesöket kan du starta din solcellsanläggning.

6. Rapportering av mätvärden

När vi godkänt anläggningen registrerar vi dig som produktionskund. Om du har ett abonnemang på max 100 A rapporterar vi automatiskt mätvärden för produktion till din elhandlare. Kom ihåg att kontakta din elhandlare för att teckna avtal för den el du vill sälja.

Observera att om du har ett abonnemang större än 100 A måste du kontakta din elhandlare och meddela ditt anläggnings-id för produktionen. Elhandlaren meddelar därefter oss att rapportering av mätvärden ska starta.

7. Bekräftelse

Cirka 20 arbetsdagar efter att vi har registrerat dig som produktionskund får du ett bekräftelsebrev från oss om att du är ansluten till elnätet. Bekräftelsen är ett avtal med oss på Tekniska verken som ger rätt till produktionsersättning för den el du levererar till elnätet. Observera att du måste teckna ett särskilt avtal med en elhandlare för att få din ersättning för elen som levereras till elnätet.

Om elnätet i ditt område behöver förstärkas kan du fortfarande producera el med dina solceller genom nollinmatning.

Vad är nollinmatning? 

Nollinmatning innebär att all el som produceras av din produktionsanläggning går direkt till din fastighet. Det betyder att under tiden vi arbetar med att förstärka elnätet levererar inte dina solceller någon överskottsel till nätet.

Installera nollinmatning

Du har möjlighet att starta installationen av din anläggning redan nu. Förutsättningen är att anläggningen installeras med teknisk utrustning som gör att den inte levererar någon el till nätet. Om du är intresserad av nollinmatning, kontakta din elinstallatör om vilken utrustning du behöver lägga till. Elinstallatören håller oss uppdaterade om du vill gå vidare med installation. 

Om du inte är intresserad av nollinmatning behöver du inte göra något alls. Då måste din solcellanläggning vara avstängd tills att elnätet i ditt område är förstärkt. Vi meddelar dig när du kan starta din anläggning. 

Nästa steg om du väljer nollinmatning 

  1. Elinstallatören skickar in en föranmälan till oss.
  2. Vi informerar dig via brev ett brev om nollinmatning ifall elnätet behöver förstärkas i ditt område.
  3. Du kontaktar din elinstallatör om utrustning för nollinmatning.
  4. När vi har godkänt föranmälan får du information från oss om hur den fortsatta processen ser ut, fram till att du kan starta anläggningen efter att vi har godkänt din elinstallatörs färdiganmälan. 
  5. När elnätet är förstärkt i ditt område informerar vi din elinstallatör som då kan ta bort all nollinmatningsutrustning. Vi registrerar dig sen som produktionskund. Du får en bekräftelse på nätavtalet och kan börja sälja överskottsel.

Hur lång tid tar det att stärka upp elnätet? 

Förstärkningen av elnätet tar i genomsnitt åtta månader, men tiden kan variera mellan sex månader och två år beroende på arbetsomfattningen. Din elinstallatör får information om när vi kan börja stärka upp, och hur lång tid det förväntas ta. 

Storleken på din huvudsäkring påverkar hur stor solcellsanläggning du kan ha.

Förslagen i tabellen är ungefärliga och är beroende på typ av anläggning.

Säkring (ampere) Effekt (kW)
16 11
20 13,8
25 17,3
35 24,2
50 34,6
63 43,5

Vår handläggningstid är i normalfallet två till fyra veckor. Utöver det tillkommer den tid som din elinstallatörs arbetar med din solcellsanläggning. 

Just nu är det väldigt många som vill ansluta solceller, och i vissa fall behöver vi göra en teknisk bedömning av elnätet innan vi kan godkänna ansökningarna. Om vi behöver göra en teknisk bedömning blir vår handläggningstid längre.

För att producera egen el med solceller behöver du två avtal, ett för elnät och ett produktionsavtal med en elhandlare. Du behöver inte kontakta oss för att teckna elnätsavtal, det skapas automatiskt när vi har godkänt din anläggning.

Du behöver kontakta ett elhandelsbolag för att teckna ett produktionsavtal. Vanligtvis så vänder du dig till samma elhandelsbolag som du idag köper el av, men du kan fritt välja vilket elhandelsbolag du vill sälja din el till. Vid all kontakt med ditt elhandelsbolag behöver du ha ditt anläggnings-id för din produktionsanläggning tillgänglig.

Efter att vi har godkänt föranmälan från din elinstallatör skickar vi ut ett informationsbrev som innehåller ditt anläggnings-id på din produktionsanläggning. Du kan också kontakta vår kundservice för att få reda på ditt anläggnings-id.

Ja, cirka fem dagar efter att vi har genomfört vårt servicebesök och godkänt din anläggning kommer du kunna se den på Mina sidor. 

Anslut dina solceller till elnätet