Student pluggar på dator utomhus på en gräsmatta

Ansök om sponsring

Vi bygger världens mest resurseffektiva region. Därför stödjer vi stolt lokala, ideella föreningar och organisationer. Tillsammans skapar vi förutsättningar för nya innovationer och bidrar till jämställdhet och mångfald.

Så arbetar vi med sponsring

För att bli sponsrade av oss behöver din förening eller organisation ha sin huvudverksamhet i Katrineholm eller i Linköping med omnejd.

Vi sponsrar inte:

  • partipolitiska eller religiösa sammanhang
  • enskilda individer
  • enskilda evenemang
  • med aktiviteter och produkter som vi säljer.

Kraftbanken – en digital utbildning i hållbarhet

När vi sponsrar en förening eller organisation vill vi att deras medlemmar ska genomföra vår digitala utbildning i resurseffektivitet och hållbarhet. Utbildningen heter Kraftbanken och tar 5–15 minuter att genomföra.

Vi vill att varje förening eller organisation som vi sponsrar informerar sina medlemmar om Kraftbanken minst en gång per avtalsår, exempelvis via ett nyhetsbrev.

Kontakta oss

Har du frågor om vårt sponsringsarbete är du välkommen att mejla till sponsring@tekniskaverken.se

Ansök om sponsring