Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och vi satsar stort på att bygga ut mer vindkraft