Hållbarhet

I en värld där allt färre resurser behöver räcka till allt fler och klimatförändringarna är ett faktum, tar vi ett större ansvar. Vi bygger världens mest resurseffektiva region.

 

Hållbarhet är vår kärna

Hållbarhet är vårt DNA, vår kärna. Vi arbetar med hållbar samhällsutveckling och smarta lösningar, på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och förenklar för dig som kund. Genom att hela tiden förbättra, effektivisera och förlänga produkters livscykel tar vi vara på våra resurser och bygger världens mest resurseffektiva region, tillsammans med dig.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
Allt hänger ihop. Vi utvecklar smarta lösningar. Du får nya hållbara möjligheter. Vi omvandlar resurserna det ger till biogas, värme och el. Du är en viktig del i ett kretslopp för framtiden.

Minska mat- och restavfall med 25 %

Mat- och restavfallet ska till 2025 minska till 169 kg per person. 2022 uppnåddes målet med ett resultat på 168 kg per person i vår region. 

Inga fossila utsläpp till atmosfären

Vårt mål är att vi senast 2045 inte ska ha några fossila utsläpp till atmosfären. All fossil koldioxid som kommer från vår produktion ska vi antingen återanvända eller lagra. 

Helt uppkopplade år 2025

Tillgänglighet till en bra uppkoppling gör det möjligt att bo och verka i hela landet, samt driver tillväxt och innovativ produktion.

Ekologisk hållbarhet

Vi strävar efter att göra det bästa möjliga av de resurser som finns tillgängliga och de som annars skulle gå förlorade. Vi kopplar samman produktionskedjor, till exempel genom att ta vara på matavfall och göra biogas och biogödsel av det.

Social hållbarhet

Vi har ett stort samhällsansvar. Det gäller allt från pålitlighet i leveranserna av el till ansvar längs med hela leveranskedjan. Det gäller också hur vi samverkar med intressenter och hur vi är som arbetsgivare.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär långsiktighet. Ett starkt resultat är ett måste för att kunna göra nödvändiga investeringar - nu och i framtiden.

Vad kan jag själv göra för klimatet?

Bara tillsammans kan vi skapa världens mest resurseffektiva region.

Rapporter

Vi redovisar vårt arbete med hållbarhet i form av en årlig års- och hållbarhetsredovisning och ett klimatbokslut.

Vår syn på bland annat avfall, el och plast

I dag styrs världen till stor del av kraven på tillväxt och ökad tillväxttakt. Det finns dock ett problem – vi har bara en jord och tillgångarna kan ta slut.

Tillsammans med dig som bor och verkar här kan vi ta hand om och nyttja jordens resurser bättre. Med vår vision att bygga världens mest resurseffektiva region tar vi vår del av ansvaret. Läs om vår syn på hur vi bygger en resurseffektiv region:

Relaterad information