En husse och hans hund står vid en strandkant, medan en annan hund simmar

Hållbarhet

I en värld där allt färre resurser behöver räcka till allt fler och klimatförändringarna är ett faktum, tar vi ett större ansvar. Vi bygger världens mest resurseffektiva region.

 

Hållbarhet är vår kärna

Hållbarhet är vårt DNA, vår kärna. Vi arbetar med hållbar samhällsutveckling och smarta lösningar, på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och förenklar för dig som kund. Genom att hela tiden förbättra, effektivisera och förlänga produkters livscykel tar vi vara på våra resurser och bygger världens mest resurseffektiva region, tillsammans med dig.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.
Allt hänger ihop. Vi utvecklar smarta lösningar. Du får nya hållbara möjligheter. Vi omvandlar resurserna det ger till biogas, värme och el. Du är en viktig del i ett kretslopp för framtiden.
ikon (illustration)

Minskade fossila utsläpp

Vårt mål är att senast år 2045 ska koldioxid motsvarande den fossila volym som genereras från vår produktion cirkuleras eller lagras.

ikon (illustration)

Hög tillgänglighet i våra leveranser

Vi har en leveranssäkerhet på 99,9 procent för våra produkter och tjänster. Vår infrastruktur möter kraven inom klimat, kapacitet och kvalitet.

ikon (illustration)

Lönsamhet för framtida investeringar

2023 gjorde vi ett resultat på drygt en miljard kronor. Vår finansiella styrka gör att vi kan investera både i klimatomställningen och i den nya energimarknaden.

Kund plockar fallfrukt i sin trädgård

Ekologisk hållbarhet

Vi strävar efter att göra det bästa möjliga av de resurser som finns tillgängliga och de som annars skulle gå förlorade. Vi kopplar samman produktionskedjor, till exempel genom att ta vara på matavfall och göra biogas och biogödsel av det.

En bäck för att rena dagvatten i ett bostadsområde i Södra Ekkällan, Linköping.

Social hållbarhet

Vi har ett stort samhällsansvar. Det gäller allt från pålitlighet i leveranserna av el till ansvar längs med hela leveranskedjan. Det gäller också hur vi samverkar med intressenter och hur vi är som arbetsgivare.

Vindkraftverk mot en blå himmel på slätten i Mjölby

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär långsiktighet. Ett starkt resultat är ett måste för att kunna göra nödvändiga investeringar - nu och i framtiden.

Medarbetare kontrollerar lekrännan vid vattenkraftstationen i Tannefors

Rapporter

Vi redovisar vårt arbete med hållbarhet i form av en årlig års- och hållbarhetsredovisning och ett klimatbokslut.

Vår syn på bland annat avfall, el och plast

I dag styrs världen till stor del av kraven på tillväxt och ökad tillväxttakt. Det finns dock ett problem – vi har bara en jord och tillgångarna kan ta slut.

Tillsammans med dig som bor och verkar här kan vi ta hand om och nyttja jordens resurser bättre. Med vår vision att bygga världens mest resurseffektiva region tar vi vår del av ansvaret. Läs om vår syn på hur vi bygger en resurseffektiv region:

Relaterad information