Vår strategiska plan sätter riktningen framåt

För att sätta den riktning som vi på Tekniska verken ska ta, arbetar vi utifrån en strategisk plan. Den beskriver vilka aktiviteter vi ska fokusera på för att nå våra övergripande mål. Ett av våra övergripande mål just nu är netto noll fossila utsläpp 2045. Via fyra olika fokusområden tydliggörs bolagets strävan framåt, där bland annat kund- och miljönytta, leveranssäkerhet, hållbarhet, cirkularitet, elektrifiering och digitalisering utgör centrala delar. En central del är också att skapa en enkel vardag för våra kunder.

Här nedan kan du läsa om våra fyra olika fokusområden. 

Minskade utsläpp av växthusgaser

Internationella, regionala, nationella och lokala klimatmål sätter en ram för vår verksamhet. Syftet med fokusområdet är att aktivt arbeta för att starkt bidra till att minska både lokala och globala utsläpp av växthusgaser. 

Fokusområdet innefattar bland annat

 • netto noll fossila utsläpp till atmosfären 2045
 • fossilfria transporter 2025, enligt transportutamningen inom ramen för Fossilfritt Sverige
 • att skapa nya samverkansprojekt där vi tillsammans med samarbetspartners minskar utsläpp av växthusgaser.

Ta del av vårt klimatbokslut som redogör för våra utsläpp →

Exempel på aktiviteter:

Energi och effekt i rätt tid, på rätt plats, och i rätt form

Vi står inför stora förändringar på energimarknaden som gör det utmanade att hålla balans mellan tillgång och efterfrågan på energi och effekt i alla lägen. 

Syftet med fokusområdet är att minska utsläppen av koldioxid och öka energieffektiviteten. Det handlar dels om att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av energisystemet, för att säkerställa resurseffektiv tillväxt och elektrifiering i vår region och nationellt. Dels om att se till att effekt och energi förbrukas och produceras optimalt utifrån ett energisystem-perspektiv och kundernas behov. 

Fokusområdet innefattar bland annat att

 • våra produkter och tjänster ska optimera kundens energianvändning och sänka deras energi- och effektkostnader
 • förbereda elnätet för ett ökat dynamiskt effektbehov, där en allt högre andel är oplanerbar och väderberoende elproduktion i kombination med förändrade konsumtionsbeteenden.

Exempel på aktivitet:

 • Vi fortsätter med utveckling av det smarta energihemmet och den smarta energifastigheten.

Ökad resurseffektivitet

Vi strävar efter att bli världsledande inom resurseffektivitet. Behovet av resurseffektivitet och cirkularitet har ökat i samhället och nu tar vi ytterligare steg mot en mer cirkulär hantering av produkter och material. Syftet med fokusområdet är att bidra till ökad cirkularitet genom att vara en ledande och trovärdig aktör.

Fokusområdet innefattar bland annat att vi vill öka cirkularitet i material, och på det sättet minska användningen av jungfruliga resurser. Läs fem exempel på cirkulära flöden hos oss. 

Exempel på aktiviteter:

 • Vi undersöker möjligheter  med att sammankoppla våra resurser från bland annat biogödsel, kompost och slagg.
 • Vi undersöker tillsammans med andra aktörer i branschen möjligheten med att binda koldioxid i betongproduktion.

Datadrivna produkter och tjänster

Vi lever i en tid där våra kunders behov och förväntningar förändras i en allt snabbare takt. För att möta dessa förändringar investerar vi i förmågor som hjälper oss att accelerera utvecklingen av morgondagens datadrivna produkter och tjänster inom energibranschen. 

I vår ambition att skapa en enkel och hållbar vardag för våra kunder kommer datadrivna produkter och tjänster vara en viktig del av vårt erbjudande. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter och all den data som finns tillgänglig kan vi skapa nytt värde för våra kunder. Genom ett digitalt kundmöte i framkant möter vi kunden på ett personligt och relevant sätt.

Fokusområdet innefattar bland annat

 • utveckling av det digitala kundmötet, till exempel olika typer av självservicetjänster
 • initiativ som syftar till att skapa mer personlig och relevant kundkommunikation.

Exempel på aktivitet:

 • Vi arbetar aktivt med ett flertal projekt för att utveckla digitala produkter för kunden, både för stöd och möjlighet till självservice.