Få ersättning via självfaktura

Här fyller du i hur du vill få ersättningen utbetald. Du kommer att få självfakturan kvartalsvis.

Kunduppgifter

Kontaktuppgifter

Alternativ för utbetalning

Om du valt bankgiro

Om du valt plusgiro

Om du valt bankinsättning

Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd