Vatten och avlopp

Vi levererar ett gott och friskt dricksvatten, tar hand om avloppsvattnet och leder bort dagvatten i Linköpings kommun. Totalt ansvarar vi för närmare 200 mil ledningar, och arbetet med att utveckla ledningsnäten pågår i takt med att Linköping växer. Vårt eget laboratorium är ackrediterat och tar regelbundet prover på vattnet. I Katrineholm är det Sörmland Vatten som ansvarar för din VA-leverans.