Samarbete med Linköpings universitet för kunskapsutbyte

Vi har ett strategiskt samarbetsavtal med Linköpings universitet. Samarbetet ska göra det möjligt att använda den kunskap, kompetens och de resurser som vi båda har inom våra gemensamma intresseområden.

Vi samarbetar med Linköpings universitet inom fyra strategiska områden. 

Foto: Peter Karlsson Svarteld (pressbild)

 

Kunskap

Vi skapar mötesplatser, där studenter, forskare, medarbetare och ledningar hittar och arbetar med gemensamma utmaningar. Vi ska tillsammans instifta ett gemensamt Miljöpris och skapa förutsättningar för ett antal forskningspublikationer.

Lärande

Vi skapar förutsättningar för examensarbeten och utvecklar tillfällen då vi kan vistas i varandras miljöer och arenor. Vi har ett långsiktigt samarbete med studentföreningen NAVITAS vilket medför att vi kan sprida information om vårt innovationsarbete och samtidigt få återkoppling från studenterna om hur de ser på vårt arbete. 

Samhällsbyggnad

Inom området samhällsbyggnad ordnar vi gemensamma seminarier, exempelvis under Almedalsveckan och East Sweden Innovation Week.

Innovation

Vi har tecknat ett Letter of Intent för att arbeta för ett gemensamt center för hållbar stadsutveckling och en biogasanläggning i en av Linköpings kommuns samverkansorter Gunagzhou, Kina. 

Vi genomför även gemensamma aktiviteter, som föreläsningar och studiebesök, för att integrera varandras innovationsverksamheter.

Hjälpte denna information dig? Nej