Pilotprojekt om värmelagring i Vallastaden

I samhället använder vi olika mängd värme under olika tider på året. Under vintern använder vi mycket värme, samtidigt som stora mängder värme går till spillo sommartid. Det skulle kunna förhindras med teknik för storskalig värmelagring, vilken saknas idag.

Tester i Vallastaden i Linköping

Vår samarbetspartner Hydroc har en idé om hur en sådan lagring skulle kunna förverkligas på ett kostnadseffektivt sätt genom att nyttja berggrunden, utan negativ miljöpåverkan eller att det går åt stora mängder material. Hydroc behöver testa sin idé för att kunna utveckla den till ett kommersiellt gångbart system.

Under 2022 har vi tillsammans inlett tester i Vallastaden i Linköping, som är ett område som är anpassat för lägre temperatur på ingående fjärrvärme. Det gör att Hydrocs teknik, som ger en lägre temperatur, ändå kan bidra till stadsdelens värmeförsörjning på ett bra sätt.

Under året har strukturen för lagret skapats i berggrunden. Hydroc har gjort tester för att se att cirkulationen fungerar, så att det går att få upp den höga värmen ur berget igen. Nästa steg är att inleda värmetester. Vi hoppas att vi kan koppla in lagret på Vallastadens fjärrvärmesystem under 2023.

Relaterad information