Tekniska verken tycker

Energibranschen är i många avseenden en hårt reglerad bransch. Olika regelverk och lagar har stor påverkan på våra möjligheter att klara de krav som vi har på oss. Tekniska verken bygger världens mest resurseffektiva region. Det är något som vi tar på största allvar och som kräver långsiktiga villkor och styrmedel. Därför måste vi påtala för beslutsfattare när olika förslag gör det svårare för oss att få ett mer resurseffektivt samhälle. Vi berättar gärna när vi tycker något är bra, samtidigt som vi inte tvekar att påtala fel och brister.