Fjärrvärme

Med fjärrvärme tar vi vara på resurser på ett effektivt sätt. Den största delen av värmen kommer från resurser som annars skulle ha gått förlorade som avfall, spillvärme och rester från skogsindustrin. Fjärrvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en bättre miljö med renare stadsluft.