Framtidens sorteringsanläggning tar form på Gärstad

Bygget av vår högteknologiska automatiserade sorteringsanläggning är nu i gång. Anläggningen är först i landet med att sortera ut fem olika material ur hushållsavfall; plast, papper, kartong, två olika sorters metaller och matavfall. Projektet beräknas vara klart under våren 2025. 

- Med sorteringsanläggningen ökar vi materialåtervinningen och vi får fler cirkulära flöden, samtidigt som vi minskar de fossila skorstensutsläppen. Det innebär win-win-win för miljön, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef Värme och kyla på Tekniska verken.  

Satsningen ersätter inte Linköpingsbornas egen sortering av hushållsavfall. Tvärtom kommer det att vara viktigare än någonsin. Alla behöver dra sitt strå till stacken och fortsätta att källsortera, gärna ännu mer än idag. Kvaliteten på det återvunna materialet blir nämligen högre när det sorteras direkt på återvinningscentralen.

Så sorteras framtidens sopor

  1. Ankomst: Allt hushållsavfall som kommer med lastbilar till Gärstad tippas ner på ett rullband i anläggningen. Via vibrationer sorteras de vanliga soppåsarna ut och öppnas, medan större saker skickas vidare till en kross.
  2. Sortering: De fem olika materialen (plast, magnetisk metall, omagnetisk metall, organiskt material och papper/kartong), skannas och identifieras via optisk NIR-teknik (nära infraröd strålning), magneter och virvelströmsseparatorer.
  3. Materialåtervinning: Det organiska materialet skickas iväg till den intilliggande biogasanläggningen för att bli biogas och biogödsel. Utsorterad plast, metall, papper och kartong går till externa samarbetspartners för ytterligare förädling innan materialen blir råvara för nya produkter. 
  4. Energiåtervinning: Restavfallet som är kvar går via ett transportband in i pannorna på kraftvärmeverket på Gärstad. Energin som utvinns blir fjärrvärme och el. 

Ökad materialåtervinning och minskade koldioxidutsläpp

Sorteringsanläggningen blir som ett skyddsnät som fångar upp material som felaktigt hamnat i restavfall som annars skulle bli bränsle i energiåtervinningen i vårt kraftvärmeverk.

- Vi ska fortfarande återvinna energi och producera el och fjärrvärme ur restavfall men vi vill inte elda upp material som egentligen borde ha källsorterats, material som egentligen är råvaror som kan bli nya produkter. När anläggningen är klar kommer vi att återvinna energi ur rent avfall utan någon plast, papper, metall eller mat, säger Michael Fahlström.

6 fakta om sorteringsanläggningen

Minskade koldioxidutsläpp: cirka 77 000 ton per år
Byggnades storlek: 8 000 kvadratmeter
Antal anställda: cirka 15-20 personer
Årlig materialåteranvändning: cirka 200 000 ton
Mängd bearbetat avfall i timmen: cirka 40 ton 
Finansiellt stöd: Pojektet får med 134 miljoner kronor i stöd av av Naturvårdsverket genom Klimatklivet.