Kollegor har arbetsmöte

Samarbeta med Tekniska verken

Vi samarbetar gärna med andra företag och startup-bolag som får oss att tänka brett och som kan bidra med nya idéer. Fördelen med att kombinera ett ungt bolag med en över hundra år gammal koncern är mixen av erfarenhet och mod. Framtiden är helt klart spännande! 

Vi står aldrig still

Tekniska verken har alltid strävat efter att vara ledande inom sina verksamhetsområden. Förändringar i det omgivande affärslandskapet, ändrade kundbehov, nya tekniklösningar och nya material, gör att vi ständigt vill förändra och förbättra oss. Genom att ta nya produkter och tjänster till marknaden, både i egen regi och via partnerskap vill vi behålla vår tydliga position på marknaden som ett innovativt, framtidssäkert energibolag.

Vi söker alltid nya samarbetspartners 

Vi strävar efter att vara helhetsleverantör inom energiområden – dels genom att utnyttja koncernens breda erbjudande men också genom att samverka med andra. Vi etablerar kontinuerligt nya partnerskap. Det kan exempelvis handla om förbättrad produktion, nya affärsmodeller eller ibland om helt nya produkter och tjänster som gör tillsammans gör att vi ständigt har relevanta erbjudande till våra kunder. Vi kan med vår breda verksamhet vara en bra partner när dina produkter ska kommersialiseras. Kontakta oss om du är intresserad av att inleda ett samarbete med oss. 

Vill du samarbeta?

Ulrika Unell

Chef Strategi, Affärsutveckling och Public Affairs
013-20 81 81
ulrika.unell@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej