Ackumulatortanken i Lambohov

Så fungerar vår nya ackumulatortank i Lambohov

Ackumulatortanken i Lambohov är ännu ett steg mot visionen att bygga världens mest resurseffektiva region. Med invigning hösten 2023 har den 45 meter höga jättetermosen redan hunnit leverera på sitt syfte – resurseffektiv värme till Linköpingsborna.  

I augusti 2023 invigdes Linköpings nya landmärke i Lambohov, en 45 meter hög ackumulatortank som ska fungera som ett lager för fjärrvärme. Ackumulatorn är en stor isolerad cylinderformad stålbehållare som kan liknas vid en jättetermos. Fulladdad med 30 000 kubikmeter vatten ska den klara av att leverera cirka 1300 MWh värme. Det motsvarar cirka 80 villors årsförbrukning i en laddning. 

Varför bygger vi en ackumulatortank?  

Målet med ackumulatortanken är att optimera fjärrvärmeproduktionen genom att jämna ut värmeförsörjningen. Tanken ska också bidra till minskad sårbarhet av fjärrvärmenätet på ett billigare och ett mer resurseffektivt sätt. Det gör den genom att öka möjligheten att klara planerade och oplanerade stopp vid underhåll av fjärrvärmesystemet. 

- Vi bygger ackumulatorn för att kunna använda lagrat varmvattnet vid köldknäppar. Istället för att behöva starta någon av våra topplastanläggningar, där produktionskostnaden är betydligt högre än i våra kraftvärmeverk, kan vi använda det lagrade varmvattnet. Det är främst på morgontimmarna under riktigt kalla dagar, när många Linköpingsbor använder stora mängder varmvatten samtidigt, som behovet är som störst. Under nätterna när inte lika mycket varmvatten används, lagras det i ackumulatorn och används vid behov. När vi inte behöver starta en panna blir det både billigare och en jämnare produktion över dygnet, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef för bränslebaserad energi på Tekniska verken.

Ackumulatorn har, bara några månader efter invigning, redan hunnit levererat på dessa mål. På grund av ett planerat underhållsstopp, som annars skulle krävt eldning av olja eller start av ytterligare en panna, uppfyllde tanken sitt syfte. Under fyra dagars konstant urladdning levererade den drygt 1000 MWh värme till Linköpingsborna. Tack vare ackumulatortanken kunde vi vid detta tillfälle spara minst en halv miljon kronor. 

Hur fungerar en ackumulatortank?  

Ackumulatortanken tar emot och lagrar värmeenergi från fjärrvärmenätet. Den värmer inte upp vatten, utan förvarar och fördelar redan uppvärmt vatten. Tanken förvarar värme under perioder med låg efterfrågan för att sedan fördela ut den under hög efterfrågan. 

Ackumulatortanken är alltid full men temperaturen på vattnet skiftar. Längst ner samlas det kalla vattnet och högst upp det varma. 

Om projektet 

Projektet startade redan 2017 som en del av Linköpings mål att bli koldioxidneutralt. Kostnaden för projektet var cirka 113 miljoner kronor, varav drygt 29 miljoner kronor av investeringen är bidrag från Klimatklivet.  

- Projektet är en del i att Linköping ska bli koldioxidneutralt 2025. Ackumulatorn innebär att behovet av annat bränsle minskar, samtidigt som vår fjärrvärme blir ännu mer leveranssäker. Vi har redan en mindre ackumulator på kraftvärmeverket vid Resecentrum, men då Linköping och fjärrvärmenätet växer behöver den kompletteras med en större ackumulator, säger Michael Fahlström.

Att tanken byggdes i just Lambohov berodde på flera faktorer. Då maxtemperaturen i en ackumulator måste vara mindre än 100 grader och maxtemperaturen direkt från Gärstad kan vara uppåt 110 grader ville projektet placera tanken längre ut på fjärrvärmenätet. Detta för att inte överföra ackumulatortankens lägre temperatur till det övriga nätet. Tanken behövde dessutom ligga längs med en större fjärrvärmeledning med ett högt flöde av vatten. Efter att ha identifierat viktiga krav i placering följde en nära dialog med Linköpings kommunen. Slutligen presenterade kommunen tre förslag på platser. Lambohov var det enda alternativet efter att en lokaliseringsutredning uteslutit de andra två.  

Byggnaden som är ritad av White arkitekter och är klädd i gråmålad plåt. Utanpå plåten sitter omkring 830 lameller i brunt och guld. Många av lamellerna har inbyggd vit LED-belysning som går att styra i intensitet med olika typer att effekter.

Vi har sedan tidigare en ackumulatortank. Den ligger vid KV1, nära Linköpings resecentrum, och agerar främst reserv vid driftstörning. Den nybyggda ackumulatortanken kompletterar befintlig tank genom att vara en viktig del i det vardagliga flödet i Linköpings fjärrvärmesystemet. 

10 fakta om ackumulatortanken

Volym: cirka 30 000 m³. Det motsvarar cirka 60 stycken 25 meters bassänger.
Innerdiameter: cirka 33 meter 
Ytterdiameter: cirka 34 meter 
Höjd: 45 meter 
Maximala värmeinnehåll: 1300 MWh. Det motsvarar ca 80 villors årsförbrukning. 
Urladdningseffekt: 60 MW 
Laddningseffekt: 40 MW 
Flöde: 1300 m³/h 
Byggstart: hösten 2021 
Projektets budget: Cirka 113 miljoner kronor, varav drygt 29 miljoner kronor av investeringen är bidrag från Klimatklivet.