Press

Vår övergripande ambition är att ha en öppen attityd mot allmänhet, massmedia, myndigheter och samhället i övrigt. Vi har ett ansvar att vid behov ta egna initiativ när det gäller att föra ut information och att ge media och allmänhet snabb respons i relevanta frågor.

Lana Brunell
Pressansvarig
013-20 91 40
lana.brunell@tekniskaverken.se