Vattennivåer och reglering

Här kan du se aktuella vattennivåer och tappning över sjöarna Sommen, Roxen, Vättern, Glan och Järnlunden.

Dagens vattennivåer

Senast uppdaterat: kl 16:00
  • Sommen 200.69 lokalt höjdsystem
  • Roxen 32.63 m ö.h.
  • Vättern 88.29 m ö.h.
  • Glan 20.66 m ö.h.
  • Järnlunden 85.92 m ö.h.
  • Vattennivå (lokalt höjdsystem) Övre/undre gräns för vattennivå
  • Tappning (m³/s)
Det finns inga uppgifter att visa för vald period
2017