Vattennivåer och reglering

Här kan du se aktuella vattennivåer och tappning över sjöarna Sommen, Roxen, Vättern, Glan och Järnlunden.

Dagens vattennivåer

Senast uppdaterat: kl 18:00
  • Sommen 200.97 lokalt höjdsystem
  • Roxen 32.75 m ö.h.
  • Vättern 88.45 m ö.h.
  • Glan 21.02 m ö.h.
  • Järnlunden 85.79 m ö.h.
  • Vattennivå (lokalt höjdsystem) Övre/undre gräns för vattennivå
  • Tappning (m³/s)
Det finns inga uppgifter att visa för vald period
2018