Rapporter

Vi redovisar vårt arbete med hållbarhet på flera olika sätt. Ta del av vår års- och hållbarhetsredovisning, vårt klimatbokslut, våra miljörapporter samt fakta och statistik från vår energiproduktions miljöpåverkan.

Års- och hållbarhetsredovisning

I års- och hållbarhetsredovisningen läser du om vad vi gjort inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet det senaste året. Vi redovisar sedan 2017 i enlighet med Global Reporting Initiativ (GRI) Standards och relevanta delar av branschtillägget Electric Utilities Sector Disclosures.

En rättelse har gjorts i klimatbokslutet 2022 och resultatet skiljer sig därför från det som står om klimatbokslutet i års- och hållbarhetsredovisningen 2022. De rätta siffrorna finns i klimatbokslutet.

Klimatbokslut 2022

Klimatbokslutet (pdf 3,95 MB) visar vår påverkan på klimatet, bra som dålig. I beräkningarna ingår utsläpp från våra skorstenar och avgasrör men också klimatnyttan av att vi gör till exempel biogas, fjärrvärme och el.

2022 minskade vi klimatpåverkan med 404 000 ton CO2e

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska klimatpåverkan med cirka 404 000 ton CO₂e under 2022. Det är lika mycket som om alla i Linköpings kommun skulle sluta kör bil i 3,4 år!

Miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla

Varje år följer vi upp utsläppen från våra fjärrvärmenät och redovisar miljövärden som bränsle- och produktionsmix, resursanvändning, koldioxidvärden och andel förnybart bränsle i produktionen.

Rapporter och redovisningar

Års- och hållbarhetsredovisning

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (pdf 42,3 MB)
Hållbarhetsredovisning 2021 (pdf 7,7 MB)
Hållbarhetsredovisning 2020 (pdf 20 MB)
Hållbarhetsredovisning 2019 (pdf 12,7 MB)

Klimatbokslut

Klimatbokslut 2022 (pdf 3,95 MB)
Klimatbokslut 2021 (pdf 1,1 MB)
Klimatbokslut 2020 (pdf 2 MB)
Klimatbokslut 2019 (pdf 1,3 MB)

Miljörapporter

Miljörapporterna innehåller teknisk information om miljöarbetet under året och hur vi uppfyller miljövillkoren på de anläggningar som kräver miljötillstånd.

Biogasproduktion Linköping 2021 (pdf 1,2 MB)
Biogasproduktion Linköping 2020 (pdf 833 kB)
Biogasproduktion Linköping 2019 (pdf 2,1 MB)

Biogasproduktion Norrköping 2021 (pdf 500 kB)
Biogasproduktion Norrköping 2020 (pdf 485 kB)
Biogasproduktion Norrköping 2019 (pdf 1 MB)

Gärstadverket 2021 (pdf 12,6 MB)
Gärstadverket 2020 (pdf 10 MB)
Gärstadverket 2019 (pdf 8,6 MB)

Gärstad avfallsanläggning 2021 (pdf 3,1 MB)
Gärstad avfallsanläggning 2020 (pdf 3 MB)
Gärstad avfallsanläggning 2019 (pdf 6,2 MB)

Gärstad väst 2021 (pdf 3,5 MB)
Gärstad väst 2020 (pdf 2,9 MB)
Gärstad väst 2019 (pdf 5,8 MB)

Hetvattencentralen Borensberg 2021 (pdf 6,7 MB)
Hetvattencentralen Borensberg 2020 (pdf 6,7 MB)
Hetvattencentralen Borensberg 2019 (pdf 900 kB)

Hetvattencentralen Lambohov 2021 (pdf 800 kB)
Hetvattencentralen Lambohov 2020 (pdf 1 MB)
Hetvattencentralen Lambohov 2019 (pdf 900 kB)

Hetvattencentraler Ljungsbro 2021 (pdf 1,4 MB)
Hetvattencentraler Ljungsbro 2020 (pdf 1,3 MB)
Hetvattencentraler Ljungsbro 2019 (pdf 1,3 MB)

Hetvattencentralen Tannefors 2021 (pdf 900 kB)
Hetvattencentralen Tannefors 2020 (pdf 900 kB)
Hetvattencentralen Tannefors 2019 (pdf 800 kB)

Hetvattencentralen Tornby 2021 (pdf 900 kB)
Hetvattencentralen Tornby 2020 (pdf 800 kB)

Hetvattencentralen Tornby 2019 (pdf 800 kB)

Hetvattencentralen Ullstämma 2021 (pdf 900 kB)
Hetvattencentralen Ullstämma 2020 (pdf 900 kB)
Hetvattencentralen Ullstämma 2019 (pdf 800 kB)

Hetvattencentralen US 2021 (pdf 900 kB)
Hetvattencentralen US 2020 (pdf 900 kB)
Hetvattencentralen US 2019 (pdf 800 kB)

Kraftvärmeverket Linköping och hetvattencentral 2021 (pdf 4,8 MB)
Kraftvärmeverket Linköping och hetvattencentral 2020 (pdf 5,3 MB)
Kraftvärmeverket Linköping och hetvattencentral 2019 (pdf 5,3 MB)

Kraftvärmeverket Katrineholm 2021 (pdf 1,9 MB)
Kraftvärmeverket Katrineholm 2020 (pdf 2,1 MB)
Kraftvärmeverket Katrineholm 2019 (pdf 1,7 MB)

Nykvarnsverket 2021 (pdf 2,6 MB)
Nykvarnsverket 2020 (pdf 1,7 MB)
Nykvarnsverket 2019 (pdf 2 MB)

Panncentralen Facetten Åtvidaberg 2021 (pdf 900 kB)
Panncentralen Facetten Åtvidaberg 2020 (pdf 800 kB)
Panncentralen Facetten Åtvidaberg 2019 (pdf 900 kB)

Panncentralen Öster Katrineholm 2021 (pdf 900 kB)
Panncentralen Öster Katrineholm 2020 (pdf 900 kB)
Panncentralen Öster Katrineholm 2019 (pdf 800 kB)

Vika avfallsanläggning, Katrineholm 2021 (pdf 3,2 MB)
Vika avfallsanläggning, Katrineholm 2020 (pdf 3,7 MB)
Vika avfallsanläggning, Katrineholm 2019 (pdf 4,6 MB)