Organisationsfakta

Fullständigt namn

Tekniska verken i Linköping AB (publ), org nr 556004-9727

Vision

Vi bygger världens mest resurseffektiva region. 

Uppdrag

Att tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen.

Ägare

Linköpings kommun

Rörelsedrivna dotterbolag

 • Svensk Biogas i Linköping AB, org nr 556034-8228
 • Bixia AB, org nr 556544-2638
 • Tekniska verken Linköping Nät AB, org nr 556483-4926
 • Tekniska verken Katrineholm Nät AB, org nr 556426-8588
 • Utsikt Bredband AB, org nr 556808-1052
 • Tekniska verken i Linköping Vind AB org nr 556853-7038
 • Mjölby-Svartådalen Energi AB, org nr 556093-1593

Antal anställda

885 personer

Vd och koncernchef

Charlotta Sund

Styrelsen

Ledamöter

 • Gösta Gustavsson, ordförande
 • Rebecka Hovenberg, vice ordförande
 • Eva Joelsson
 • Johan Löfstrand
 • Tommy Ählström
 • Per Philipsson
 • Lars Hagman
 • Lars Eklund
 • Torsten Svärdström
 • Helena Persdotter
 • Kerstin Johnsson

Koncernledningsgrupp

 • Charlotta Sund, vd och koncernchef

 • Anna Lövsén, affärsområdeschef Vatten och avlopp, affärsområdeschef Biogas

 • Elisabeth Wenåker, HR-direktör

 • Jörgen Svärdh, marknadsdirektör

 • Morgan Ljungberg, affärsområdeschef Bredband

 • Klas Gustafsson, vice vd

 • Ulrika Unell, chef Affärsutveckling, Strategi och Public Affairs

 • Lars Bergmar, chef Inköp, Fastighet och Informationshantering

 • Fredrik Remneblad, affärsområdeschef Mjölby-Svartådalen Energi

 • Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Avfallstjänster

 • Jesper Svensson, affärsområdeschef Nät

 • Marlene Kempe, vd-assistent

 • Michael Fahlström, affärsområdeschef Bränslebaserad Energi

 • Mile Elez, teknisk direktör

 • Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör

 • Peter Valvassori, säkerhetschef

 • Pär Kaller, affärsområdeschef Elhandel

 • Patrik Nyberg, chef Verksamhetsutveckling samt IT
Hjälpte denna information dig? Nej