Gärstad avfallsanläggning sett från E4:an. Foto.

Organisationsfakta

Fullständigt namn

Tekniska verken i Linköping AB (publ), org nr 556004-9727.

Vision

Vi bygger världens mest resurseffektiva region. 

Uppdrag

Att tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen.

Ägare

Linköpings kommun

Rörelsedrivna dotterbolag

 • Tekniska verken Linköping Nät AB, org nr 556483-4926
 • Tekniska verken Katrineholm Nät AB, org nr 556426-8588
 • Svensk Biogas i Linköping AB, org nr 556034-8228
 • Bixia AB, org nr 556544-2638
 • Utsikt Bredband AB, org nr 556808-1052
 • Tekniska verken i Linköping Vind AB, org nr 556853-7038
 • Bixia Byggvind AB, org nr 556785-1208
 • Värmlands Vind AB, org nr 559119-1381
 • Mjölby-Svartådalen Energi AB, org nr 556093-1593
 • Mjölby Kraftnät AB, org nr 556127-9265
 • Vävinge Vind AB, ord nr 556712-5843

Antal anställda

1 150 personer

Vd

Conny Udd

Vice vd

Klas Gustafsson

Styrelsen

Ledamöter

 • Maria Almesåker, ordförande
 • Jenny Ivner, vice ordförande
 • Eva Joelsson
 • Johan Löfstrand
 • Tommy Ählström
 • Torsten Svärdström
 • Christer Öjdemark
 • Fia Storkull
 • Magnus Landberg
 • William Jonsson
 • Åsa-Britt Karlsson

Koncernledningsgrupp

 • Michael Fahlström, vd Mjölby-Svartådalen Energi samt affärsområdeschef Värme och kyla
 • Anna Lövsén, affärsområdeschef Biogas
 • Elisabeth Wenåker, HR-direktör
 • Jörgen Svärdh, marknadsdirektör
 • Morgan Ljungberg, affärsområdeschef Bredband och IoT
 • Ulrika Unell, chef strategi, affärsutveckling och public affairs
 • Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Vatten och avfall
 • Jesper Hagbom, affärsområdeschef Elnät
 • Marlene Kempe, vd-assistent
 • Mile Elez, teknisk direktör och tillförordnad affärsområdeschef för sol- vind- och vattenkraft
 • Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör
 • Elin Bäck, säkerhetschef
 • Vakant, affärsområdeschef Elhandel
 • Patrik Nyberg, chef IT och verksamhetsutveckling
Hjälpte denna information dig? Nej