Organisationsfakta

Fullständigt namn

Tekniska verken i Linköping AB (publ), org nr 556004-9727

Vision

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region. Läs mer om vår vision.

Uppdrag

Att tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen.

Ägare

Linköpings kommun

Rörelsedrivna dotterbolag

 • Svensk Biogas i Linköping AB, org nr 556034-8228
 • Bixia AB, org nr 556544-2638
 • Tekniska verken Linköping Nät AB, org nr 556483-4926
 • Tekniska verken Katrineholm Nät AB, org nr 556426-8588
 • Utsikt Bredband AB, org nr 556808-1052
 • Tekniska verken i Linköping Vind AB org nr 556853-7038
 • Mjölby-Svartådalen Energi AB, org nr 556093-1593

Antal anställda

885 personer

Vd och koncernchef

Charlotta Sund

Styrelsen

Ledamöter

 • Gösta Gustavsson, ordförande
 • Rebecka Hovenberg, vice ordförande
 • Lena Micko
 • Eva Joelsson
 • Johan Löfstrand
 • Petter Nordström
 • Tommy Ählström
 • Per Philipsson
 • Lars Hagman
 • Lars Eklund
 • Torsten Svärdström

Koncernledningsgrupp

 • Charlotta Sund, vd och koncernchef
 • Anna Lövsén, affärsområdeschef Vatten och avlopp, affärsområdeschef Biogas
 • Elisabeth Wenåker, HR-direktör
 • Fredrik Remneblad, marknadsdirektör
 • Jörgen Svärdh, affärsområdeschef Bredband
 • Klas Gustafsson, vice vd och chef Affärsutveckling, Strategi och Public Affairs
 • Lars Bergmar, chef Projekt, Inköp och Fastighet
 • Lena Svensk, affärsområdeschef Mjölby-Svartådalen Energi
 • Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Avfallstjänster
 • Lovisa Fricot Norén, affärsområdeschef Nät
 • Marlene Kempe, vd-assistent
 • Michael Fahlström, affärsområdeschef Bränslebaserad Energi
 • Mile Elez, teknisk direktör, affärsområdeschef Flödande Energi
 • Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör
 • Peter Valvassori, säkerhetschef
 • Pär Kaller, affärsområdeschef Elhandel
 • Stefan Jakobsson, chef Verksamhetsutveckling samt IT
Hjälpte denna information dig? Nej