Vatterntornet i höstmiljö. Foto.

Ledningsnät och vattentorn

Idag levererar vi på Tekniska verken dricksvatten till närmare 150 000 personer. De första vattenledningarna i Linköping lades ner redan år 1875 och försörjde då ungefär 8 000 personer med vatten. 

Från Berggården och Råberga vattenverk distribueras dricksvatten via ett 761 kilometer långt ledningsnät. Från vattenverken pumpas dricksvatten genom huvudvattenledningar som sedan förgrenar sig i mindre ledningar in till din kran. Vårt ledningsnät består av både nya och äldre ledningar. För att säkerställa att vattnet håller en hög kvalitet hela vägen fram till dig tas prover på vattnet både ute på ledningsnätet och hos kunder.

Övervakningssystem som signalerar vid fel

På några av våra större huvuddricksvattenledningar finns flödesmätare som mäter vattenflödet i ledningen. Skulle mätaren registrera onormalt höga flödesvärden, till exempel när en vattenläcka uppstår, skickas en larmsignal till övervakningssystemet som i sin tur skickar signaler till ventiler som då stänger av detta avsnitt på ledningsnätet.  Genom denna funktion kan skadorna i samband med en vattenläcka minskas.

Vattnet lagras i vattentorn

För att du alltid ska ha tillgång till vatten, oavsett tid på dygnet, lagras vattnet i reservoarer och vattentorn.

Vattenverken producerar vatten under hela dygnet, men det går åt mest vatten på morgonen och kvällen. När åtgången är låg fylls vattentornen upp. När behovet ökar kan man använda det vatten som lagrats. Vattentornen utjämnar också trycket i ledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentornen. I Linköping har vi två vattentorn, Berga och Ljungsbro. Tornen ligger på exakt samma höjd, 80 meter över sjön Roxen och rymmer 6000 m3 vatten vardera.

Även vattenverken har stora reservoarer med en total lagringskapacitet på 35 000 m3.

Hjälpte denna information dig? Nej