Finansiell information

Här publiceras finansiell information som bokslutskommunikéer, delårsrapporter, årsredovisningar och kreditbetyg. Du hittar rapporter för de senaste fem åren.

Bokslutskommuniké 

Bokslutskommuniké 2023 (pdf)
Bokslutskommuniké 2022 (pdf)
Bokslutskommuniké 2021 (pdf)

Bokslutskommuniké 2020 (pdf)

Bokslutskommuniké 2019 (pdf)

Bokslutskommuniké 2018 (pdf)

Delårsrapporter

Sedan augusti 2019 publicerar vi inte någon publik delårsrapport.
Delårsrapport januari - april 2019 (pdf)

Delårsrapport januari - augusti 2018 (pdf)

Delårsrapport januari - april 2018 (pdf)

Årsredovisning

I våra digitala årsredovisningar kan du ladda ner en utskrivningsbar pdf-version.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (pdf 42,3 MB)
Årsredovisning 2021 (pdf, 1,94 MB)
Årsredovisning 2020 (1,57 MB)
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Finansieringsprogram

Under 2017 bildade Tekniska verken i Linköping AB (publ) tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings Stadshus AB, AB Stångåstaden och Lejonfastigheter AB den så kallade "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan inom det finansiella området.

Tekniska verken kommer fortsatt att agera självständigt på de finansiella marknaderna men utifrån gemensamma program och med kommunal borgen som säkerhet.

Linköpings kommun är sedan 2017 medlem i Kommuninvest och Tekniska verken har möjlighet att i eget namn ta lån i Kommuninvest. Linköpingsgruppen har skapat ett gemensamt MTN-program (med 6 mrd ram) och också ett gemensamt certifikatprogram (ram 9 mrd). Även under dessa bägge program lånar Tekniska verken i eget namn. Gruppen har också skapat ett gemensamt Grönt ramverk med möjlighet att ge ut gröna obligationer.

Läs mer om Linköpingsgruppen och ta del av gemensamma låneprogram: 

Linköpingsgruppen.

Kreditbetyg

Kreditvärderingen och kreditbetyget är viktigt för Tekniska verken. Syftet är att påvisa koncernens finansiella styrka och kopplingen till en stark ägare och därmed öka koncernens konkurrenskraft på kapitalmarknaden – såväl vad gäller tillgång till kapital som priset på kapital.

Tekniska verken i Linköping AB (publ) erhåller officiellt kreditbetyg från ett av de ledande globala kreditvärderingsinstituten - Standard & Poor's.

Vid bedömningen av koncernens kreditvärdighet utvärderar Standard & Poor´s områden som affärs- och branschrisker, styrning samt finansiella risker, kassaflöde och lönsamhet. Stor vikt läggs vid ägarens finansiella styrka och förmåga till ägarstöd till bolaget.

Av tabellen nedan framgår Tekniska verkens kreditbetyg sedan 2004 då Standard & Poor´s inledde sin kreditvärdering av bolaget:

Rating Lång Kort
2004-2008 A-                 A2              
2009-2016 A A1
2017- A+ A1

 

Hjälpte denna information dig? Nej