Finansiell information

Här publiceras finansiell information som bokslutskommunikéer, delårsrapporter, årsredovisningar och kreditbetyg. 

Bokslutskommuniké 

Bokslutskommuniké 2017 (pdf)
Bokslutskommuniké 2016 (pdf)

Bokslutskommuniké 2015 (pdf)
Bokslutskommuniké 2014 (pdf)

Delårsrapporter

Delårsrapport januari - augusti 2018 (pdf)
Delårsrapport januari - april 2018 (pdf)

Delårsrapport januari - augusti 2017 (pdf)

Delårsrapport januari - april 2017 (pdf)
Delårsrapport januari - augusti 2016 (pdf)
Delårsrapport januari -april 2016 (pdf)
Delårsrapport januari - augusti 2015 (pdf)

Årsredovisning

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014 (pdf)
Årsredovisning 2013 (pdf)
Årsredovisning 2012 (pdf)
Årsredovisning 2011 (pdf)
Årsredovisning 2010 (pdf)
Årsredovisning 2009 (pdf)
Årsredovisning 2008 (pdf)
Årsredovisning 2007 (pdf)
Årsredovisning 2006 (pdf)
Årsredovisning 2005 (pdf)
Årsredovisning 2004 (pdf)
Årsredovisning 2003 (pdf)

Du kan beställa årsredovisningen i tryckt format genom formuläret nedan. 

Kreditbetyg

Kreditvärderingen och kreditbetyget är viktigt för Tekniska verken. Syftet är att påvisa koncernens finansiella styrka och kopplingen till en stark ägare och därmed öka koncernens konkurrenskraft på kapitalmarknaden – såväl vad gäller tillgång till kapital som priset på kapital.

Tekniska verken i Linköping AB (publ) erhåller officiellt kreditbetyg från ett av de ledande globala kreditvärderingsinstituten - Standard & Poor's.

Vid bedömningen av koncernens kreditvärdighet utvärderar Standard & Poor´s områden som affärs- och branschrisker, styrning samt finansiella risker, kassaflöde och lönsamhet. Stor vikt läggs vid ägarens finansiella styrka och förmåga till ägarstöd till bolaget.

Av tabellen nedan framgår Tekniska verkens kreditbetyg sedan 2004 då Standard & Poor´s inledde sin kreditvärdering av bolaget:

Rating Lång Kort
2004-2008 A-                 A2              
2009-2016 A A1
2017- A+ A1

Beställ årsredovisningen


För att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella frågor, fyll gärna i e-post och/eller telefonnummer.

För mer information kontakta

Peter Forssman
Ekonomi och Finansdirektör
Finans och ekonomi
Hjälpte denna information dig? Nej