Våra vindkraftverk

Vi är idag delägare i flera vindkraftsparker, från Falkenberg i söder till Sveg i norr. Den beräknade årsproduktionen förutsätter ett normalår med vind.

Här finns våra vindkraftverk

Klicka på en kartnål för att läsa mer om vindkraftparkens årsproduktion, effekt och teknisk data. Du kan även klicka på symbolen till vänster i menyraden för att fälla ut en sidomeny. 

Sunne kommun

Häjsberget och södra Länsmansberget

 • Antal vindkraftverk: 13 st
 • Effekt/verk: 4,1 MW
 • Beräknad årsproduktion: 176,4 GWh (13,5 GWh/verk)
 • Modell: Siemens Gamesa DD-142
 • Totalhöjd: 200 m
 • Rotordiameter: 142 m

Vindkraftsparken Häjsberget och södra Länsmansberget togs i drift under våren och sommaren 2020. Parken befinner sig vid bergen Häjsberget och Länsmansberget som ligger 8 km sydväst om Sunne. Området består av produktionsskog och sjön Norra Aplungen sträcker sig genom parken. Vindkraftsparkens beräknade produktion är 176,4 GWh per år vilket motsvarar årsbehovet för cirka 34 000 hushåll.

Nässjö kommun

Fredriksdal

 • Antal vindkraftverk: 5 st 
 • Effekt/verk: 2,3 MW
 • Beräknad årsproduktion: 32 GWh (6,4 GWh/verk)
 • Modell: Siemens SWT-2.3-101
 • Totalhöjd: 150 m
 • Rotordiameter: 101 m

Miljötillståndet för parken delas mellan Tekniska verken och SR Energy. I Fredriksdal vindkraftspark finns totalt 15 vindkraftverk. Tekniska verken förvaltar de fem nordligaste vindkraftverken som togs i drift under 2013 och SR Energy förvaltar de tio sydligaste vindkraftverken som togs i drift under 2014. Tekniska verken äger cirka en femtedel av dessa fem vindkraftverk. Besök SR Energys webbsida för att få mer information om de vindkraftverk de förvaltar.

Topperyd

 • Antal vindkraftverk: 4 st 
 • Effekt/verk: 2 MW
 • Beräknad årsproduktion: 22,8 GWh (5,7 GWh/verk) 
 • Modell: Vestas V90
 • Totalhöjd: 150 m
 • Rotordiameter: 90 m

Topperyd vindkraftspark driftsattes under 2010. Tekniska verken förvaltar parken och äger cirka en tredjedel av den. Vindkraftsparken befinner sig i ett skogsområde, 7 km väster om Nässjö i närheten av Fredriksdal vindkraftspark.

Skara kommun

Tagelberg

 • Antal vindkraftverk: 2 st
 • Effekt/verk: 2 MW
 • Beräknad årsproduktion: 10,8 GWh (5,4 GWh/verk)
 • Modell: Enercon E82
 • Totalhöjd: 140 m
 • Rotordiameter: 82 m

Tagelberg vindkraftspark driftsattes 2013 och befinner sig i ett öppet åkerlandskap 1 mil väster om Skara. Tekniska verken förvaltar vindkraftsparken och äger en femtedel av den.

Falkenbergs kommun

Ventosum

 • Antal vindkraftverk: 10 st 
 • Effekt/verk: 0,66 MW
 • Beräknad årsproduktion: 11 GWh (1,1 GWh/verk)
 • Modell: Vestas V47
 • Totalhöjd: 83,5 m
 • Rotordiameter: 47 m

Vindkraftspark Ventosum ligger i öppet åkerlandskap längs väg E20/E6. Den ligger 3 km norr om Falkenberg och kallas i vissa sammanhang för Falkenbergsporten. Vindkraftsparken uppfördes 1999. Parken förvaltas av Tekniska verken genom driftsbolaget Ventosum AB. 

Härjedalens kommun

Rodovålen

 • Antal vindkraftverk: 3 st 
 • Effekt/verk: 2 MW
 • Beräknad årsproduktion: 18,6 GWh (6,2 GWh/verk)
 • Modell: Enercon E82
 • Totalhöjd: 150 m
 • Rotordiameter: 82 m

Rodovålen vindkraftspark befinner sig uppe på fjället Rodovålen som ligger 3,5 mil norr om Sveg. Uppe på Rodovålen finns tre Enercon-vindkraftverk och tre mindre vindkraftverk av olika fabrikat. Tekniska verken är delägare i ett av Enercon-vindkraftverken som uppfördes under 2010. Vindkraftsparken förvaltas av det externa driftbolaget Agrivind AB.

Linköpings kommun

Hackeryd

 • Antal vindkraftverk: 3 st
 • Effekt/verk: 2 MW
 • Beräknad årsproduktion: 15,2 GWh (cirka 5,1 GWh/verk)
 • Modell: Vestas V90
 • Totalhöjd: 150 m

Hackeryd vindkraftspark ligger ute på östgötaslätten, 1,2 mil öster om Linköping. Vindkraftsparken uppfördes under 2012 och Tekniska verken äger en fjärdedel av den.

Herrberga

 • Antal vindkraftverk: 3 st 
 • Effekt/verk: 2 MW
 • Beräknad årsproduktion: 14,6 GWh (cirka 4,9 GWh/verk) 
 • Modell: Vestas V90 
 • Totalhöjd: 150 m

Herrberga vindkraftspark ligger på östgötaslätten, 6 km nordöst om Mjölby. Vindkraftsparken uppfördes under 2011 och Tekniska verken äger indirekt cirka en femtedel av den.

Motala kommun

Gislorp

 • Antal vindkraftverk: 1 st 
 • Effekt/verk: 2 MW
 • Beräknad årsproduktion: 4,5 GWh 
 • Modell: Vestas V90
 • Totalhöjd: 140 m

Gislorp vindkraftspark ligger på östgötaslätten, 1,4 mil öster om Motala. Den uppfördes under 2011 och Tekniska verken äger indirekt cirka hälften av vindkraftverket.

Gullmossen

 • Antal vindkraftverk: 3 st
 • Effekt/verk: 2,3 MW
 • Beräknad årsproduktion: 16,7 GWh (cirka 5,6 GWh/verk)
 • Modell: Siemens SWT-2.3-101
 • Totalhöjd: 150 m

Gullmossens vindkraftspark befinner sig i ett mindre skogsområde, 7 km sydöst om Motala. Vindkraftsparken uppfördes under 2013 och Tekniska verken äger en tredjedel av den.

Mjölby kommun

Vävinge

 • Antal vindkraftverk: 2 st 
 • Effekt/verk: 2 MW
 • Beräknad årsproduktion: 9,0 GWh (4,5 GWh/verk)
 • Modell: Vestas V90 
 • Totalhöjd: 125 m

Vävinge vindkraftspark ligger ute på östgötaslätten, 1,2 mil nordost om Mjölby. Vindkraftverken uppfördes under 2012 och Tekniska verken äger indirekt cirka en fjärdedel av vindkraftsparken.

Lagmansberga Tvåan

 • Antal vindkraftverk: 3 st 
 • Effekt/verk: 0,8 MW
 • Beräknad årsproduktion: 5,7 GWh (1,9 GWh/verk) 
 • Modell: Enercon E-53
 • Totalhöjd: 100 m

Lagmansberga Tvåan vindkraftspark ligger ute på östgötaslätten, 1 mil nordväst om Mjölby. Vindkraftsparken uppfördes under 2008 och ägs av en ekonomisk förening. Tekniska verken äger indirekt cirka en sjättedel av denna.

Klackeborg

 • Antal vindkraftverk: 3 st 
 • Effekt/verk: 2 MW
 • Beräknad årsproduktion: 15,2 GWh (cirka 5,1 GWh/verk) 
 • Modell: Vestas V90
 • Totalhöjd: 150 m

Klackeborg vindkraftspark ligger ute på östgötaslätten, 8 km nordöst om Mjölby. Den uppfördes under 2011 och Tekniska verken äger indirekt cirka en sjättedel av vindkraftsparken.

Har du frågor om våra vindkraftverk?

Om du har frågor eller synpunkter om våra vindkraftverk, kontakta oss på vindkraft@tekniskaverken.se.

Hjälpte denna information dig? Nej