Värmeverk

I ett värmeverk produceras fjärrvärme i form av varmt vatten. Det varma vattnet distribueras via fjärrvärmenätet till de byggnader som är kopplade till nätet.