Biogasanläggningen

Biogas bildas naturligt när biologiskt material bryts ner. Till skillnad från bensin och diesel är den en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp.

Förutom biogas bildas även biogödsel. Biogödsel för tillbaka näringsämnen till naturen genom att de ersätter konstgödning i jordbruket.

Lång historia inom biogasproduktion

Tekniska verken har varit en viktig aktör i uppbyggnaden av Sveriges kompetens inom biogasproduktion och vi satsade tidigt på forskning och utveckling av processer för biogasframställning. Vi kan i dag hantera många olika typer av organiska restprodukter.

Egen forskning

Genom uppdrag och egen forskning leder Tekniska verken FoU Biogas utvecklingen av processer för biogasframställning genom rötning av organiska restprodukter. Vi strävar ständigt efter att åstadkomma processförbättringar för ökat gasutbyte ur befintliga substrat, samt skapa förutsättningar för biogasframställning ur nya. Dessutom söker vi möjligheter att öka värdet på rötresten för avsättning som biogödsel, och att förbättra anläggningarnas driftekonomi.

Vår ambition är att ligga först på en växande marknad. För det krävs praktisk erfarenhet från produktion, kännedom om utveckling och innovationer i omvärlden, kreativt nytänkande samt en vision om framtiden.

Produktionen

Vår produktionsanläggning i Linköping ligger nära E4:an där man kan se anläggningen med sina höga rötkammare.

Anläggningen byggdes 1996 och försörjer flera gasmackar med fordonsgas.

Vi tar emot både fasta och flytande råvaror. Huvuddelen av materialet består av mat-, slakteri- och livsmedelsavfall. Det är här Gröna påsen blir biogas. Anläggningen får dessutom rågas från rötkamrarna på avloppsreningsverket i Linköping och uppgraderar den till fordonsgas.

2019 gjordes en stor satsning genom att bygga en produktionsanläggning för flytande biogas (LBG) som gör det möjligt för lastbilar, industri och sjöfart att köra och använda biogas. Läs mer om vårt dotterbolag Svensk Biogas satsning på flytande biogas.

Biogasprocessen

I rötkamrarna bryts organiskt material ner av olika typer av mikroorganismer (bakterier) i en syrefri miljö vid cirka 38 °C. Genomsnittlig uppehållstid i rötkammaren är 30-40 dygn.

När materialet bryts ner i rötkammaren produceras en gas som består av cirka 60 procent metan och 40 procent koldioxid. Gasen "tvättas" därför i en uppgraderingsanläggning för att få bort koldioxiden. Slutprodukten blir då en gas med cirka 97 procent metanhalt som kan användas som fordonsgas.

Utöver gasen får vi även ett näringsrikt biogödsel från processen, vilket används som ersättare för konstgödsel i lantbruket.

Flytande biogas ritar om kartan för biogas

Från och med slutet av 2019 producerar Tekniska verken utöver komprimerad biogas (CBG) även flytande biogas (LBG). Produktionen av flytande biogas sker med hjälp av ytterligare ett processteg där biogas renas ett steg till och därefter kyls ner till -162 °C. Vid denna temperatur övergår metan till flytande form. Det gör att flytande biogas minskar ungefär en tredjedel i volym jämfört med den komprimerade gasen. Det gör att lagringen av flytande biogas blir effektivare samtidigt som den kan användas inom nya segment så som sjöfart, industri och som bränsle tunga fordon (lastbilar).
Flytande lämpar sig endast för professionella användare och komprimerad gas kommer fortsatt finnas kvar som produkt för lokal användning i bussar, mindre lastbilar och personbilar precis som tidigare.

Försäljning och distribution

Svensk Biogas, som ägs av Tekniska verken, ansvarar för försäljning och distribution av biogasen.
Hjälpte denna information dig? Nej