Öppna data från Tekniska verken

Öppna data som Tekniska verken gör tillgängligt är gratis att få tillgång till, använda, förändra och dela. Data görs tillgängliga enligt licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.

Tillgängligheten kräver en API-nyckel  som delas ut på begäran. Vi vill veta vem du är och hur vi kan kontakta dig för att på bästa sätt serva våra användare av öppna data. Kontakta oss via e-post för att begära en API-nyckel: opendata@tekniskaverken.se

Fjärrvärmeproduktion

Den sammanlagda fjärrvärmeproduktionen som tillförs i det gemensamma fjärrvärmenätet i Linköping och Mjölby, timme för timme mätt i MWh. Notera att dessa värden inkluderar nätförluster, det vill säga att de inte är att likställa med total fjärrvärmeanvändning. Nya värden läses in en gång per dygn. Läs mer i API-specifikationen för districtheatingproduction.

Hushållsavfall

Tekniska verken tar hand om hushållsavfallet i Linköpings kommun. Den genomsnittliga mängden insamlat hushållsavfall för privatkunder i Linköping, per månad, finns tillgänglig som öppna data.

Läs mer i API-specifikationen för averagewasteweight. 

Vattennivåer

Den här öppna datan ger aktuella vattennivåer och tappning över sjöarna Sommen, Roxen, Vättern, Glan och Järnlunden. Datat uppdateras en gång per dygn. Det går även att hämta historiska värden för en viss sjö och ett visst datumintervall.

Läs mer i API-specifikationerna för waterlevel och watervalueseries. 

East Sweden Hack

East Sweden Hack är Sveriges första öppna hackathon som kombinerar internet of things med öppna data. Läs mer. 

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens

Hjälpte denna information dig? Nej