Seminarium: Avfallsrådgivning

På det här seminariet går vi igenom hur vi tillsammans bygger en resurseffektiv region, där våra egna experter presenterar tre viktiga områden.

Det här kommer du få veta mer om

  • Framtidens avfallsåtervinning
    Vilka krav ställer politiken och samhället och hur påverkar det företagen? Vi går igenom kommande lagförslag och förordningar för att du ska vara bättre rustad inför förändringarna. Vi presenterar också vilka trender i samhället som kan bidra till ett bättre arbete med avfall.
  • Öka din sortering, tjäna pengar och förbättra din miljönytta
    Här får du ta del av praktiska tips från våra avfallsrådgivare om hur du bäst utnyttjar de tjänster som finns på marknaden i dagsläget. Du kommer också lära dig mer om hur du kan minska kostnaden för förbränning genom att sortera ut fraktioner som i sin tur bidrar till ökad sortering samt miljönytta.
  • Vilka satsningar gör Tekniska verken?
    Vi kommer att berätta om våra pågående projekt och vad vi har för framtida planer för att minska vår och samhällets klimatpåverkan.

När, var, hur?

Seminariet kommer att hållas digitalt eller på plats i februari, mer information kring datum och tid kommer längre fram.

Anmäl mig till seminariet

Hjälpte denna information dig? Nej