Farligt avfall

Hanterar din verksamhet farligt avfall? Vi hjälper er att ta hand om det på ett säkert sätt, oavsett mängd. Som kund hos oss beställer du enkelt hämtningstid via vår ordertelefon. Vi ger svar direkt och hämtar inom fem arbetsdagar från att du ringer.  

Farligt avfall kan skada människor och miljö om det hanteras på fel sätt. Det viktigaste du kan göra för miljön är att se till att det farliga avfallet inte hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Vi erbjuder lösningar utifrån dina behov och gällande lagstiftning - helhetslösningar där vi hjälper dig med:

 • klassificering
 • emballage
 • transport
 • dokumentation
 • statistik
 • utbildning
 • säkerhetsrådgivning

Vad räknas som farligt avfall?

Farligt avfall kan vara allt från spillolja till lysrör. Det är inte alltid lätt att avgöra när avfallet ska klassas som farligt. Klassificering av avfall som farligt eller inte farligt görs genom att ta reda på vad avfallet innehåller och vilka egenskaper det har. Sedan används avfallsförordningen för att klassificera avfallet rätt.

Exempel på farligt avfall är spillolja, bilbatterier, lysrör, elektronikskrot, färgburkar, sprayburkar, småbatterier, rengöringsmedel, oljeemulsion, laboratoriekemikalier och metallhaltigt slam.

Så här går det till

 1. Ring Tekniska verkens ordermottagning för farligt avfall:
  Linköping: tel 013-20 90 40 eller e-post farligtavfall@tekniskaverken.se
  Katrineholm: tel 0150-579 52 eller e-post vika@tekniskaverken.se
 2. Första gången du beställer hämtning av farligt avfall tar vi tillsammans fram en deklaration för varje avfall.
 3. Miljöbilen hämtar det avfall du anmält. Föraren har med sig alla dokument, etiketter och beställda godkända emballage.
 4. Miljöbilen återvänder till mellanlagret för farligt avfall för avlastning, vägning och dokumentering.
 5. Har du likadant avfall nästa gång? Ring oss och uppge deklarationsnummer och mängd avfall.

Du bär ansvaret, vi hjälper dig!

Som avsändare bär du ansvar för att avfallet är rätt klassat, korrekt märkt och emballerat på ett säkert sätt. Dessutom ansvarar du för att godset dokumenteras och transporteras på godkänt vis. Därmed inte sagt att du måste göra allt själv. Vi hjälper dig med hämtning och behandling, samt klassning, märkning och val av emballage. Tryggt, säkert och bekvämt.

Rätt klassning

För att klassa avfallet enligt avfallsförordningen och fylla i en deklaration måste man veta vad avfallet innehåller och vilka egenskaper det har. Till exempel om det är giftigt, frätande eller brandfarligt. Här kan säkerhetsdatabladet (SDB) från leverantören vara till god hjälp. Tillsammans hjälps vi åt att klassa avfallet rätt.

Välj rätt emballage

När avfallet är klassat ska du välja lämpligt emballage i rätt utförande och material. Ofta är det farliga avfallet också farligt gods (vad som är farligt gods anges i transportlagstiftningen), vilket ska packas i typgodkänt emballage för att få transporteras på väg. Ett typgodkänt emballage är försett med en förpackningsmärkning som ger viktig information om emballaget.

Materialet i emballaget är viktigt. Frätande baser och syror till exempel, ska förpackas i typgodkända plastemballage, inte plåt. Tänk på att plastemballage bara är godkända i fem år. Allt emballage ska vara helt och rent på utsidan för säker hantering. Har du inte eget emballage, kan du hyra eller köpa av oss.

Avfallsmärkning

Innan varje hämtning är det viktigt att du märker emballagen med innehållet. Chauffören hjälper sedan till att märka avfallet med UN-nummer och etiketter. Varje emballage märks även med en streckkod för att avfallet enkelt ska kunna följas hela vägen från dig till slutbehandling.

Förvaring i väntan på hämtning

För säker förvaring rekommenderar vi en särskilt iordningställd ”miljöhörna”. För förvaring av kemikalier krävs till exempel ett skyddande tak, samt ett underlag som är invallat och tätt för att förhindra läckage vid spill. Tänk på att asfalt inte räknas som tät yta.

Utbildning

Vi håller utbildningar inom avfalls- och återvinningsområdet. Vi kundanpassar utbildningar efter förfrågan.

Några exempel är:

 • Farligt avfall
 • Farligt gods
 • Företagsunika avfalls- och återvinningsutbildningar

Säkerhetsrådgivning

Företag som hanterar, avsänder, transporterar eller lastar/lossar farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Eftersom farligt avfall ofta är farligt gods är det många av våra kunder som omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare. Därför har vi utbildade säkerhetsrådgivare som kan hjälpa dig som kund att få en säkrare hantering av det farliga godset.

Syftet med säkerhetsrådgivning är att förebygga olyckor och se till att reglerna för transporterna av farligt gods följs.

Hjälpte denna information dig? Nej