Avfallstjänster för kommuner och avfallsentreprenörer

Vi erbjuder en rad olika behandlingstjänster för kommuner, företag och avfallsentreprenörer.

  • Energiåtervinning av utsorterade avfallsbränslen
  • Optisk utsortering av matavfall från kommunal insamling
  • Framställning av biogas från utsorterat matavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin
  • Förbränning av farligt avfall och specialavfall
  • Behandling av förorenade vatten från industri och bilvårdsanläggningar
  • Deponering av icke återvinningsbart avfall och farligt avfall

Kontakta oss för behandling av avfall

Tony Borg
Avdelningschef Bränsleanskaffning
Tekniska verken
Fredrik Fossensjö
Bränsleanskaffare
Tekniska verken
Lena Svensson
Gruppchef Mottagning & Planering
Tekniska verken

 

Hjälpte denna information dig? Nej