Avfallstjänster för kommuner och avfallsentreprenörer

Vi erbjuder en rad olika behandlingstjänster för kommuner, företag och avfallsentreprenörer.

  • Energiåtervinning av utsorterade avfallsbränslen
  • Optisk utsortering av matavfall från kommunal insamling
  • Framställning av biogas från utsorterat matavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin
  • Förbränning av farligt avfall och specialavfall
  • Behandling av förorenade vatten från industri och bilvårdsanläggningar
  • Deponering av icke återvinningsbart avfall och farligt avfall

Kontroll av radioaktivitet vid Gärstad avfallsanläggning

När du kör in med ditt fordon på Gärstads avfallsanläggning kommer vi att kontrollera om avfallet innehåller radioaktiva ämnen. Läs om hur kontrollen av radioaktivitet fungerar.

Kontakta oss för behandling av avfall

Tony Borg 

Avdelningschef Bränsleanskaffning, Tekniska verken
013-20 81 53
tony.borg@tekniskaverken.se

 

Lena Svensson 

Gruppchef Mottagning & Planering, Tekniska verken
013-20 92 15
lena.svensson@tekniskaverken.se

Fredrik Fossensjö

Bränsleanskaffare, Tekniska verken
013-20 81 47
fredrik.fossensjo@tekniskaverken.se

 

Hjälpte denna information dig? Nej