Avfallstjänster för kommuner och avfallsentreprenörer

Vi erbjuder en rad olika behandlingstjänster för kommuner, företag och avfallsentreprenörer.

  • Energiåtervinning av utsorterade avfallsbränslen
  • Optisk utsortering av matavfall från kommunal insamling
  • Framställning av biogas från utsorterat matavfall och restprodukter från livsmedelsindustrin
  • Förbränning av farligt avfall och specialavfall
  • Behandling av förorenade vatten från industri och bilvårdsanläggningar
  • Deponering av icke återvinningsbart avfall och farligt avfall

Kontakta oss för behandling av avfall

Tony Borg
Avdelningschef Bränsleanskaffning
Energi
Fredrik Fossensjö
Bränsleanskaffare
Energi
Lena Svensson
Avfallsrådgivare
Tekniska verken

 

Hjälpte denna information dig? Nej