Infrakulvert™ - framtidens hållbara infrastruktur

Infrakulvert är ett smart alternativ vid nybyggnation eller etablerad byggnation, eftersom ledningsnätet kan samlas på en och samma plats. Det är en unik prefabricerad lösning med snabb och effektiv installation, samtidigt som den bidrar till minskade framtida kostnader för både drift och underhåll. 

Fler och fler människor flyttar in till städerna och det blir allt vanligare att helt nya stadsdelar växer fram. Vatten, avlopp, värme, kraftkablar, bredband och sophantering utgör en väsentlig del av ledningsnätet och smarta lösningar kan bli avgörande för framtida drift och underhåll. Med traditionella lösningar måste gator grävas upp vid utbyggnation och renovering; kostsamma ingrepp som har stor inverkan på samhälle, trafik och miljö.

Ledningsnäten samlas på samma ställe.

Foto: Niklas Virsén

Ledningsnäten samlas på samma ställe.
Foto: Niklas Virsén

Möjliggör att mer tät bebyggelse.

Möjliggör att mer tät bebyggelse.

Kulverten passar bra även vid svåra markförhållanden.

Kulverten passar bra även vid svåra markförhållanden.

Med vår lösning kan alla ledningar – el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug, samlas i Infrakulvert™, som är cirka 3,5 meter i diameter. Det skapar ett bra klimat för ledningsnätet, gör det lättare att rondera och inspektera och minskar framtida schaktarbeten.

Tillverkning av rör och prefabricering av mediarör sker i vår samarbetspartners, Uponor Infras, fabrik i Fristad norr om Borås.

Helt nya möjligheter 

Lösningen erbjuder helt nya möjligheter för ledningsnät, med både social och ekologisk hållbarhet i fokus. Nydragning, underhåll och förnyelse underlättas när allting samlas på samma ställe. Det betyder färre avstängda gator vid planerat underhåll, möjlighet att snabbt kunna åtgärda akuta fel utan att orsaka avstängningar och en bra arbetsmiljö för drift- och underhållspersonal.

Till skillnad från traditionell förläggning klarar Infrakulvert™ av svårare markförhållanden, då den till exempel är vattentät.

När alla ledningsnät samlas på samma ställe frigörs också mer mark som kan bebyggas, den byggbara ytan ökar kraftigt. Det gör kulverten till en ekonomiskt fördelaktig investering för markägaren. Dessutom blir det möjligt att bygga på platser som annars inte varit lönsamma att bygga på.

Fler fördelar med Infrakulvert™

  • Kulverten gör det möjligt att använda sopsug, som i sin tur leder till mindre tung trafik i området.
  • Det blir lättare att återvinna, förnya och komplettera ledningarna.
  • Installationen av lösningen går snabbt.

  • I Vallastaden i Linköping la vi ner 90 meter kulvert i ett öppet schackt och återfyllde marken på bara en arbetsdag.
  • I Väsjön i Sollentuna, förlades mellan 6-12 meter kulvert per dag, men då startade arbetsdagen med orörd mark och avslutades med en Infrakulvert™ installerad och marken återställd.

Helena Hellström

Avdelningschef produktledning Värme och kyla
013-20 95 40
helena.hellstrom@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej
Vy över området
Forskning och utveckling

Samarbete med Linköpings universitet

Just nu pågår forskning kring kvantifiering av kulvertar utmed livscykeln. Dessutom undersöks den ekonomiska och miljömässiga prestandan, tillsammans med samhällsnyttan en kulvert kan skapa.