Infrakulvert - framtidens hållbara infrastruktur

En infrakulvert är en samlad plats för all underjordisk infrastruktur och ett smart alternativ vid nybyggnation eller etablerad byggnation. Det är en unik prefabricerad lösning med snabb och effektiv installation, samtidigt som den bidrar till minskade framtida kostnader för både drift och underhåll. 

Fler och fler människor flyttar in till städerna och det blir allt vanligare att helt nya stadsdelar växer fram. Vatten, avlopp, värme, kraftkablar, bredband och sophantering utgör en väsentlig del av infrastrukturen och smarta lösningar kan bli avgörande för framtida drift och underhåll. Med traditionella lösningar måste gator grävas upp vid utbyggnation och renovering; kostsamma ingrepp som har stor inverkan på samhälle, trafik och miljö.

All infrastruktur samlas på samma ställe.

Foto: Niklas Virsén

All infrastruktur samlas på samma ställe.
Foto: Niklas Virsén

Infrakulveret möjliggör att mer tät bebyggelse.

Infrakulveret möjliggör att mer tät bebyggelse.

Kulverten passar bra även vid svåra markförhållanden.

Kulverten passar bra även vid svåra markförhållanden.

I en infrakulvert samlas samtliga ledningar – el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug i en upp 3,5 meter i diameter stor plastkulvert. Det skapar ett bra klimat för ledningsnätet, gör det lättare att rondera och inspektera ledningsnäten och minskar framtida schaktarbeten.

Tillverkning av rör och prefabricering av mediarör sker i vår samarbetspartners, Uponor Infras, fabrik i Fristad norr om Borås.

En kulvert ger flera möjligheter 

Infrakulverten erbjuder helt nya möjligheter för infrastrukturlösningar, med både social och ekologisk hållbarhet i fokus. Nydragning, underhåll och förnyelse underlättas när allting samlas på samma ställe. Det betyder färre avstängda gator vid planerat underhåll, möjlighet att snabbt kunna åtgärda akuta fel utan att orsaka avstängningar och en bra arbetsmiljö för drift- och underhållspersonal.

Till skillnad från traditionell förläggning klarar en infrakulvert av svårare markförhållanden, då den till exempel är vattentät.

När all infrastruktur samlas på samma ställe frigörs också mer mark som kan bebyggas, den byggbara ytan ökar kraftigt. Det gör infrakulverten till en ekonomiskt fördelaktig investering för markägaren. Dessutom blir det möjligt att bygga på platser som annars inte varit lönsamma att bygga på.

Fler fördelar med en infrakulvert:

  • Kulverten gör det möjligt att använda sopsug, som i sin tur leder till mindre tung trafik i området.
  • Det blir lättare att återvinna, förnya och komplettera ledningarna i en infrakulvert.
  • En infrakulvert går snabbt att installera på platsen. I Vallastaden i Linköping la vi ner 90 meter kulvert och återfyllde marken på bara en arbetsdag.

Kontakt

Martin Ansell Schultz
Affärsutvecklare
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej
Forskning och utveckling

Samarbete med Linköpings universitet

Just nu pågår forskning kring kvantifiering av infrakulvertar utmed livscykeln. Dessutom undersöks den ekonomiska och miljömässiga prestandan, tillsammans med samhällsnyttan en kulvert kan skapa.