Smarta avfallslösningar till företag

Vi erbjuder helhetslösningar inom avfallshantering för dig som arbetar med bygg och entreprenad. Tillsammans optimerar vi lösningar med både ekonomi och miljö i åtanke. Vårt kompetensområde är brett och vi tar hand om alla typer av avfall. Oavsett om du vill ha hjälp med återvinning, insamlingssystem, farligt avfall, säkerhetsrådgivning, transporter eller behandling.

Så här går det till

1. Inventering av nuvarande lösning

Vi börjar med att göra en inventering av din nuvarande lösning för avfall och återvinnig där vi tittar på vilka typer av avfall du har och i vilka mängder. Vi tittar också på vilken utrustning som finns och hur hämtningen fungerar idag.

2. Förslag på helhetslösning

Vi återkommer sedan med ett förslag på en helhetslösning för att du ska få ditt avfall hämtat smidigt, säkert och enligt existerande lagar och krav. Vi presenterar en helhetslösning som passar din verksamhet och ger dig en kostnadsbild av lösningen. 

3. Rutiner och riktlinjer

I nästa steg levererar vi ut den utrustning du behöver för vald lösning. Tillsammans med dina medarbetare går vi sedan igenom rutiner och riktlinjer. 

4. Tömning

Vi hämtar och tömmer vid de tidpunkter vi kommit överens om. Vi transporterar, återvinner eller behandlar sedan materialet på bästa sätt.

5. Statistik och uppföljning

Du får statistik över volymer och kostnader och på så sätt får du kontroll över hur mycket av ditt avfall som återvinns eller eventuellt deponeras. Vi gör regelbundna uppföljningar för att gemensamt komma överens om justeringar för att ytterligare optimera lösningen. Vi hjälper dig rapportera till Naturvårdsverket enligt de lagkrav som finns i avfallsförordningen. 

Exempel på material vi vanligtvis tar hand om för våra kunder:

 • Trä
 • Plast
 • Kakel/klinker
 • Gips
 • Glas
 • Wellpapp
 • Energiåtervinning
 • Metall

Annat material vi kan ta hand om:

 • Impregnerat virke
 • Batterier
 • Lysrör, glödlampor
 • Elektronik
 • Farligt avfall

Vi tillhandahåller både liftdumpercontainrar, frontlastcontainrar och lastväxlarcontainrar i olika kubiksstorlekar.

Tillsammans gör vi skillnad

Vår verksamhet bygger på att tillsammans med dig skapa långsiktiga och hållbara lösningar för ett välfungerande samhälle med minsta möjliga belastning på miljön.

Vill du veta mer?

För kunder i Linköping

Ring 013-20 80 94 eller kontakta vår säljare Carin.

Carin Hall

Key Account Manager, Tekniska verken
013-30 86 74
carin.hall@tekniskaverken.se

 

För kunder i Katrineholm

Ring 0150-579 01, skicka e-post till vika@tekniskaverken.se eller kontakta vår säljare Iain.

Iain Perry

Säljare Marknad, Tekniska verken
015-05 79 12
iain.perry@tekniskaverken.se

 

 

Hjälpte denna information dig? Nej