Forskning och utveckling

För att nå vår vision om att bygga världens mest resurseffektiva region arbetar vi ständigt med att förbättra våra processer, något som gynnar både miljö och ekonomi. Forskning och utveckling är viktigt för att vi ska kunna utvecklas, nå uppsatta mål och ligga i framkant.