Elnät

Vi ser till att det finns el i fastigheter i Linköping och Katrineholm. Vi underhåller och förbättrar elnätet ständigt för att undvika strömavbrott och har beredskap dygnet runt för att snabbt kunna avhjälpa eventuella fel.