En säljare har en padda i handen och talar med en kund

Elnät för företag

Driftsäkert med få avbrott
  Beredskap dygnet runt
Förnyar elnätet för framtiden

99,9 % tillgänglig ellevernas i våra nätområden.

En kvinna står i en kontorskorridor, till vänster är det öppet ner till en bilhall

Effektabonnemang

Effektabonnemang gör det möjligt för dig och ditt företag att påverka era elnätskostnader – samtidigt som ni bidrar till ett hållbart energisystem.

Frågor och svar om elnät

Vad undrar du eller ditt företag om elnät? Här har vi samlat företags vanligaste frågor kopplat till elnät.

Ifall du vill utöka ditt elnätsabonnemang behöver du kontakta en behörig elinstallatör. Tillsammans kartlägger ni vilka förutsättningar som finns för att utöka ditt abonnemang. 

Behöver du el under en speciell tidsperiod, som under byggprojektet? Då kan du köpa tillfällig anslutning av oss.

Effektabonnemanget gäller för den del av dina elkostnader som rör elnätet. Med effektabonnemang betalar du för den högsta timmen i månaden, alltså när du använder mest el samtidigt.

Med effektabonnemanget kommer det att bli tydligare hur stor effekt du faktiskt använt varje månad, och redan på nästa månadsfaktura får du betala för föregående månads elförbrukning. Detta innebär att du enklare får en överblick över din verksamhet och kan hitta toppar och dalar i elförbrukningen. 

Effektabonnemanget uppmuntrar dig att se över och jämna ut företagets elförbrukning över dygnet och året. På så vis räcker elen till fler, och du som kund bidrar dessutom aktivt till att Sverige klarar miljömålet om 100 procent förnybar el i elsystemet. 

Vilken typ av huvudsäkring du ska ha styrs av din elförbrukning, anslutna apparater och hur elförbrukningen fördelar sig över tid. Storleken på säkringen avgör kostnaden för din fasta avgift om du har säkringsabonnemang 16–63 ampere eller effektabonnemang lågspänning 80 ampere och uppåt.

Du kan få extra bra koll på elförbrukningen i din fastighet med hjälp av undermätning, som är ett komplement till huvudmätaren.

Avsluta ditt elnätsabonnemang

Om du inte längre önskar ha kvar din elanslutning kan du säga du upp den och vi avslutar ditt elnätsabonnemang. Vi gör en slutlig avläsning av elförbrukningen samtidigt som elmätaren monteras ner och servisen plomberas för fortsatt användning. Efter att abonnemanget avslutas förbehåller vi oss rätten att riva elledningar och montera ned utrustning som tillhör oss.

Så här säger du upp din elanslutning

För att säga upp din elanslutning behöver du fylla i en blankett. Du skriver ut blanketten, fyller i den och lämnar till din elinstallatör. Elinstallatören skickar sedan en så kallad föranmälan till oss där blanketten bifogas.

Uppsägning av elanslutning Linköping (pdf 138 kB)
Uppsägning av elanslutning Katrineholm (pdf 138 kB)

Ångrat din uppsägning?

Om du i framtiden vill återansluta dig till elnätet så gäller särskilda villkor. Se villkoren här.

En medarbetare går bredvid solcellsparken vid Gärstad.

Vi bygger framtidens elnät

I takt med att samhället elektrifieras alltmer ställs det nya och högre krav på att elnätet ska klara av väder, vind och en ökad elförbrukning. Det gör att vi aktivt behöver förändra och förnya våra elnät för att leva upp till de krav och förväntningar som kunder och framtiden ställer på oss.