Källsortering i flerbostadshus och samfällighet

Från 2024 förändras reglerna för förpackningsinsamling i Sverige. Tidigare ansvarade Förpackningsinsamlingen (FTI) för insamlingen av förpackningar och nu kommer vi att ta över det ansvaret. Den nya förordningen innebär större ansvar för dig som är fastighetsägare eller representant för en bostadsrättsförening eller samfällighet. Här förklarar vi vad förändringen innebär för dig och hur du kan förbereda dig för de nya kraven på fastighetsnära insamling.

 

Ny förordning för förpackningsinsamling 2024

Från och med januari 2024 ansvarar vi på Tekniska verken för insamlingen av förpackningar i Linköpings kommun, en uppgift som tidigare låg på Förpackningsinsamlingen (FTI). Det beror på en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Producentansvaret innebär att tillverkare och importörer också ansvarar för insamling och återvinning av sina egna produkter.

Krav om fastighetsnära insamling

En del i förordningen handlar om att alla kommuner ska införa fastighetsnära insamling av förpackningar senast 2027. Fastighetsnära insamling betyder att förpackningar hämtas direkt från din fastighet, i stället för på exempelvis en återvinningsstation.

Som fastighetsägare är det ditt uppdrag att möjliggöra full sortering vid din fastighet. Genom fastighetsnära insamling ökar vi återvinningen av förpackningar, samtidigt som vi förbättrar servicen för de boende i din fastighet. 

Det här innebär förordningen för dig som fastighetsägare

Senast den 1 september 2026 behöver du som fastighetsägare erbjuda separata behållare för sortering av:

 • matavfall
 • restavfall
 • förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas.

Du kan ansöka om ersättning för insamlingen

Från januari 2024 till augusti 2026 kan du, som erbjuder fastighetsnära insamling av alla typer av förpackningar, ansöka om ersättning från oss. Ersättningen är ungefär 245 kronor per lägenhet och år. Du ansöker om ersättning per kvartal och vi betalar ut den under kvartalet efter. Ansökan för kvartal 1 behöver du göra innan sommaren och eventuell utbetalning sker efter sommaren.

Vi kommer att uppdatera här med information om hur du ansöker så fort vi har alla detaljer på plats.

Frågor och svar

Om du redan har ett avtal med en godkänd entreprenör kan insamlingen fortsätta som vanligt fram till augusti 2026. Alla entreprenörer som samlar in förpackningar måste vara godkända av oss på Tekniska verken. Vi har genomfört en auktorisationsupphandling för att godkänna kvalificerade entreprenörer.

De entreprenörer som är godkända för att samla in förpackningar från flerbostadshus fram till augusti 2026 är:

 • Tekniska verken
 • Prezero
 • Stena recycling
 • Renall.

Ibland är utrymmet begränsat, till exempel i innerstaden. Att hitta passande platser för insamling av förpackningar kan då vara en utmaning. Ett samarbete mellan olika fastighetsägare kan behövas för att utforma fungerande lösningar. Kontakta oss på avfall@tekniskaverken.se så hjälps vi åt att hitta en lämplig lösning. 

Ersättningen är avsedd att täcka grundkostnaden för insamling av vanliga hushållsförpackningar. Men det beror också på flera faktorer, till exempel tömningsintervall och vilket avtal du har med din entreprenör.

Ersättningsmodellen är utformad efter ett genomsnittligt avfallsutrymme som passar de flesta fastigheter. Du kan se ett exempel på rekommenderat avfallsutrymme på sida 25 i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Det här ingår inte i ersättningen

 • Tilläggstjänster som extra tömning eller längre dragväg
 • Insamling av stora och skrymmande förpackningar

Stora och skrymmande förpackningar lämnar du på en återvinningsstation eller en återvinningscentral.

Flerbostadshus, eller flerfamiljshus, är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Dessa kan vara hyreslägenheter, bostadsrätter eller samfälligheter där alla har ett gemensamt avfallsutrymme. Även specialbostäder som till exempel LSS-boenden och vårdboenden räknas som flerbostadshus.

För dig i bostadsrättsförening eller samfällighet

Vill ni ha en gemensam lösning, som till exempel ett gemensamt återvinningsrum, är det möjligt.

För detta krävs

 • ett beslut i bostadsrättsföreningen eller samfälligheten
 • ett godkännande från Lantmäteriet om gemensam avfallsinsamling (gäller samfälligheter)
 • bygglov från kommunen
 • att vi på Tekniska verken godkänner lösningen
 • en kontaktperson för fakturering
 • att all avfallshantering samlas på en och samma plats.

Kostnaden för denna lösning kommer att vara jämförbar med avgiften för boende i en- och tvåbostadshus med egen sorteringstunna.

Det här gäller för dig med egen sorteringstunna →

Priser för avfall och återvinning →

Avfall från verksamheter

Finns det verksamheter som till exempel frisörer, restauranger, mindre butiker eller kontor i din fastighet? Enligt den nya förordningen kan du ansöka om att dessa verksamheter ska få lämna sitt avfall på samma plats som hushållen. Information om hur du gör din ansökan kommer inom kort.

Från och med 2024 måste du som har en verksamhet sortera ut allt förpackningsavfall. Det innebär att du ska dela upp förpackningar i dessa kategorier:

 • papper/kartong
 • plast
 • metall
 • glas (färgat och ofärgat)
 • pant

Du är skyldig att se till att förpackningarna samlas in av en godkänd aktör, eller att de lämnas på en godkänd mottagningsplats.

Naturvårdsverket om förpackningsavfall från verksamheter →

Driver du ett serveringsställe?

Från och med den 1 januari 2024 behöver du som driver ett serveringsställe se till att gästen kan sortera eventuella förpackningar. Kom ihåg att även om dina gäster sorterar sitt avfall fel så är det du som driver verksamheten som är ansvarig för att avfallet till slut är rätt sorterat. Detta gäller även vid offentliga evenemang som till exempel festivaler och konserter.  

Erbjud förpackning som kan användas igen

Från 2024 ska du som erbjuder mat och dryck i engångsförpackningar också kunna erbjuda dina gäster att få drycken och maten serverad i en återanvändbar förpackning/mugg/låda.

Viktigt att tänka på när du utformar återvinningsrum

Det finns flera saker du behöver tänka på när du hanterar och utformar utrymmen för avfall. För att säkerställa en bra och säker hantering är det bra att tänka på bland annat:

 • Lagar och föreskrifter
 • Tillgänglighet
 • Säkerhet
 • Miljö

Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen innehåller information om detta och allt annat du behöver veta om ditt återvinningsrum. Tips: sidan 25 i handboken visar ett gott exempel på utformning av ett cirka 40 kvadratmeter stort återvinningsrum för en fastighet med omkring 25 lägenheter.