Matrester på tallrikar i restaurang. Foto.

Matavfall

Har du en verksamhet där det uppkommer en stor mängd matavfall, som till exempel en restaurang, ett stort lunchrum eller en butik? Då har vi en praktisk lösning för hämtning av matavfallet. Samtidigt är du med och bidrar till att matavfallet gör nytta i produktionen av biogas och biogödsel.

Nya regler kring sortering av matavfall och förpackat avfall

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya lagkrav för sortering av matavfall samt nya krav kring hantering av förpackat avfall. Läs mer om de nya kraven

Gröna linjen för stora mängder matavfall

Konceptet Gröna linjen innebär att ni sorterar matavfallet i en separat tunna med säck, avsedd för matrester. Vi kommer och tömmer tunnan och kör innehållet till biogasproduktion. Driver ni en större matbutik, ett köpcentrum eller en stor restaurang och får en stor mängd matavfall, kan en container vara lämpligare som insamlingskärl.

I Gröna linjen slänger ni enbart matavfall, förpackningar ska i första hand återvinnas. I undantagsfall kan till exempel en gurka eller ett salladshuvud kastas i sin plastförpackning. Observera att inga glasförpackningar får slängas här, det skulle förstöra processen.

Logga in på Mina sidor för att se statistik över hur mycket matavfall som ni har sorterat. Till Mina Sidor.

Gröna Påsen för verksamheter med mindre matavfall

Gröna Påsen kan vara en alternativ lösning för en verksamhet som har mindre mängd matavfall. Eller om verksamheten ligger i utkanten av kommunen där vi inte kör med Gröna Linjen.

Matavfallet slängs då i gröna påsar (6 liter) eller gröna säckar (60 liter) och läggs i det vanliga kärlet för hushållsavfall. Det är dock viktigt att tänka på att det inte får förekomma några större säckar, inget löst avfall och samtliga soppåsar ska knytas med dubbelknut. Det är även viktigt att du tar kontakt med Tekniska verken innan du startar sortering i Gröna Påsen. Då ser vi till att ditt matavfall hämtas på en insamlingstur som går till en sopsorteringsanläggning istället för direkt till förbränning.

Skillnaden mellan Gröna Linjen och Gröna Påsen

De gröna påsarna som läggs i det vanliga kärlet för hushållsavfall sorteras först ut från de övriga hushållssoporna via en sopsorteringsanläggning. Påsarna körs sedan till biogasanläggningen där matavfallet blir biogas och biogödsel. Matavfall som utsorteras i kärl eller container via Gröna Linjen transporteras däremot direkt till biogasanläggningen utan att passera sorteringsanläggningen.

Kontakta oss för att komma igång

Kontakta oss om du har en verksamhet som ska komma igång med att sortera ut matavfall, så att vi kan säkerställa att vi hämtar det på det sätt som passar er verksamhet. Restauranger och livsmedelsbutiker bör sorterta ut sitt matavfall enligt riktlinjer från Linköpings kommun.

Beställ Gröna påsar 60 liter - Insamling av matavfall i Linköping


Kontakta oss för prisinformation. Vid beställning ingår utkörning.
Samtycke till insamling av personuppgifter *

Genom att använda Tekniska verkens tjänster har jag tagit del av Tekniska verken-koncernens riktlinjer för integritetsskydd och samtycker till att Tekniska verken behandlar mina personuppgifter för att kunna tillhandahålla önskad tjänst.

Kontakta mig för mer information

Andreas Lindstedt

Administratör avfallstjänster, Tekniska verken
013-30 86 71
andreas.lindstedt@tekniskaverken.se

För att möta de nationella mål som Sveriges riksdag har beslutat gällande återvinning av matavfall samlar vi in matavfall både från privathushåll och verksamheter. Målet är att minst 50 % av Sveriges matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling.

Hjälpte denna information dig? Nej

Beställ hämtning av flytande matfett

Beställ hämtning av frityrolja eller flytande matfett hos någon av våra godkända entreprenörer i Linköpings kommun:

Quatra
Svensk Fettåtervinning