Du får en lägre elkostnad

Med hjälp av solceller har du möjlighet att minska din elkostnad.

Du gör en insats för miljön

Med solceller bidrar du till ökad andel förnybar el i våra elnät.

blabla

Ersättning och avgifter för din elproduktion

När du producerar el med hjälp av solceller betalar du en avgift och får en ersättning. Avgiften betalar du till oss som elnätsägare, och ersättningen får du från oss för den överskottsel du matar tillbaka i våra elnät.

Villa med solceller på taket

Undrar du hur mycket solel din fastighet kan producera? 

Med hjälp av en solkarta kan du enkelt ta reda på det. Solkartan ger dig en översikt över solinstrålningen på din fastighet och visar vilka delar av taket som har högst potential. Välj din fastighet för att se just dina möjligheter att producera solel. 

Solkarta över Linköpings kommun