Avfall och återvinning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Fastighetsnära återvinningsservice är en källsorteringslösning där boende i flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan lämna återvinningsmaterial i nära anslutning till bostaden.

Tjänsten vänder sig främst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill höja servicenivån för de boende genom att erbjuda närliggande uppsamlingsplatser för tidningar, glas-, kartong-, metall-, plastförpackningar, ljuskällor och elavfall. Vi kommer tillsammans överens om hur systemet för källsortering ska utformas i ditt område. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar där följande kan ingå:

  • Källsorteringskärl
  • Transporter
  • Information
  • Skyltar
  • Statistik
  • Uppföljning

Du som är hyresgäst kontaktar din bostadsrättsförening eller fastighetsägare om du vill att de ska erbjuda källsortering där du bor.

Kontakta mig för mer information

Carin Hall

Key Account Manager, Tekniska verken
013-30 86 74
carin.hall@tekniskaverken.se

 

Beställ gröna påsar - insamling av matavfall Linköping

För att möta de nationella mål som Sveriges riksdag har beslutat gällande återvinning av matavfall kommer vi att samla in matavfall både från privathushåll och verksamheter. Målet är att minst 50 % av Sveriges matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling. Matavfallet ska slängas i gröna påsar. De gröna påsarna som läggs i det vanliga kärlet för hushållsavfall sorteras först ut från de övriga hushållssoporna via en optisk sopsorteringsanläggning. Påsarna körs sedan till biogasanläggningen där matavfallet blir biogas och biogödsel. 

Du är välkommen att hämta påsar på någon av våra bemannade återvinningscentraler. Du kan även beställa gröna påsar direkt av oss. Fyll i formuläret nedan.  

Beställ gröna påsar - insamling av matavfall i Linköping

Har ni sopsug *
Samtycke till insamling av personuppgifter *

Genom att använda Tekniska verkens tjänster har jag tagit del av Tekniska verken-koncernens riktlinjer för integritetsskydd och samtycker till att Tekniska verken behandlar mina personuppgifter för att kunna tillhandahålla önskad tjänst. 

Har du frågor om hushållsavfall i Katrineholm kontakta Sörmland Vatten.  Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för slam, latrin och insamlingen av hushållsavfallet i Katrineholm. 

Hjälpte denna information dig? Nej