För dig som ska installera djupbehållare i Linköping

Se till att ni uppfyller kraven

På denna sida har vi samlat våra krav när en djupbehållare ska installeras. Om någon av punkterna inte är godkända av oss, kan vi tyvärr inte tömma förrän det är åtgärdat. 

Starta abonnemang

När installationen är klar ska du kontakta oss för att starta ett abonnemang. Fyll i formuläret längst ner på sidan eller skicka ett mejl till avfall@tekniskaverken.se

Detta gäller för transportvägen till behållaren:

 • Transportvägen ska ha en hårdgjord körbana och vara utformad för minst belastningsklass 2 (BK2).  
 • Vägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering är tillåten måste vägen vara bredare. Är vägen mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
 • Vägen ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Vägar som är återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Backning annat än vid vändning tillåts inte. Vändplanen för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.  
 • Vägen ska ha fri sikt och god framkomlighet.
 • Vägen ska snöröjas och halkbekämpas vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Krav på lastplats för kranbilen

 • Kranbilar som tömmer bottentömmande behållare måste kunna stå 5 meter från behållaren. Tänk på att pålagd stenbeläggning på behållarens markplatta har stor betydelse för behållarens sammanlagda vikt och kan påverka.  
 • Lastplatsen får inte ligga så att parkerade bilar, eller gång- och cykelbana finns mellan kranbilen och djupbehållaren.
 • En lastplats bör vara minst 15 meter lång och vara en parkeringsfri lastzon.

Detta gäller för placering av behållaren

 • Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. Det ska vara 10 meter fritt i höjdled. Tänk även på balkonger i närheten.
 • Inga hinder i sidled får begränsa vid tömning. Om behållaren placeras intill fasaden ska avståndet mot fasaden vara > 2 meter på grund av eventuell pendling av behållaren vid tömning. Tänk även på balkonger i närheten.
 • Det ska vara 1 meter fritt runt behållare på marken, för att säkerställa möjlighet till snöröjning och isättande.
 • Vid lyft bör ett det vara ett säkerhetsavstånd på 2 meter till hinder som finns runt behållaren, till exempel lyktstolpar eller parkerade bilar.
 • Behållarna ska placeras minst 5 meter från elstation och minst 3 meter från ledningar och rör i marken.
 • Behållare får heller inte placeras så att träd riskerar att skadas vid tömning. Därför bör den placeras minst 2 meter från trädkronans ytterkant där den är som yvigast.
 • Bottentömmande behållare ska vara utformad med en- eller tvåkrokssystem. Om du har valt ett tvåkrokssystem kommer entreprenören färgmärka ena bygeln som de ska lyfta i.

Har du frågor om installationen?

Kontakta gärna avfall@tekniskaverken.se

Starta abonnemang för tömning av djupbehållare

Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan.

Beställ tömning av djupbehållare

Uppgifter om djupbehållaren

Hjälpte denna information dig? Nej