Fettavskiljare och vegetabilisk olja från verksamheter

Du som är fastighetsägare eller bedriver en verksamhet som hanterar livsmedel behöver ha en fettavskiljare installerad i fastigheten. Det beror på att en verksamhet inte får släppa ut mer fett till avloppet än en vanlig villa.

Fettavskiljaren samlar upp fett från disk innan det når avloppsvattnet. Det är en viktig funktion eftersom fett och olja stelnar och fastnar i ledningarna vilket kan orsaka källaröversvämningar, dålig lukt och utsläpp av orenat avloppsvatten.

Vegetabilisk olja ska samlas upp separat

Vegetabilisk olja som stekfett och frityrolja ska du enligt lag samla upp i separata behållare, inte hälla ut i avloppet. Det gäller även om du har en fettavskiljare. Oljan kan du samla i behållare av olika storlekar, men för att den ska kunna återvinnas får det inte finnas några matrester eller annat avfall i behållaren.

Hämtning av vegetabilisk olja 

Om du behöver hämtning av vegetabilisk olja, kontakta oss så hjälper vi dig boka en tid och sätta upp ett lämpligt hämtningsintervall. Hämtning bör ske minst en gång per år. Hör av dig till oss på telefon 0771-25 26 27 eller skicka mejl till avfall@tekniskaverken.se

Våra riktlinjer för tömning av fettavskiljare

För tömning av fettavskiljare följer vi dessa riktlinjer:

  • Vi tömmer din fettavskiljare minst sex gånger per år.
  • Tömningsavgiften baseras på kubikmeter tank.
  • Behandlingsavgiften ingår i abonnemanget vid schemalagd tömning.

Ladda ner den samlade information om fettavskiljare och vegetabilisk olja (pdf 4 MB)

I prislistan för avfallstjänster för verksamheter hittar du aktuella priser för tömning av fettavskiljare.

Vad behöver du göra?

Om du startar ny verksamhet eller tar över eller gör ändringar i en befintlig verksamhet ska du anmäla det till Miljöskyddsenheten minst två veckor innan den nya verksamheten startar. Anmälningsblankett hittar du på Linköpings kommuns webbplats:

För utskrift: LK2326 Livsmedelsanläggning anmälan om registrering (linkoping.se)

Som e-tjänst: Registrering/ändring av livsmedelsanläggning (linkoping.se)

Ta gärna kontakt med byggavdelningen på Linköpings kommun för rådgivning, eftersom en ändring av verksamhet kan kräva bygglov eller anmälan.

E-tjänst: Ansöka om lov, förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd (linkoping.se)

Kontakta en leverantör eller VVS-expert för att få hjälp med att välja rätt dimensionering (storlek) på fettavskiljaren och att installera den korrekt. Det är viktigt att fettavskiljaren är EU-godkänd (SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2) och att den är anpassad för mängden matfett som din verksamhet hanterar. 

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar du för skötsel och underhåll av fettavskiljaren och att vi kommer åt den vid tömning. Vi på Tekniska verken ansvarar för att tömma alla fettavskiljare inom Linköpings kommun minst varannan månad.

Gör din fettavskiljaren tillgänglig för tömning:

  • I närheten av fettavskiljaren ska det finnas spolslang med munstycke och tillgång till varmt och kallt vatten. Det beror på att fettavskiljaren ska rengöras och fyllas med vatten i samband med varje tömning.
  • Avståndet mellan slambil och fettavskiljare bör inte vara mer än 10 meter. 
  • Fettavskiljaren ska placeras avskilt från där du förvarar och hanterar livsmedel.
  • Ingen utrustning som används vid tömning, till exempel sugslang, får dras igenom utrymmen där man hanterar eller förvarar livsmedel.
  • Kom ihåg att det ska vara lätt att komma åt för tillsyn och för att göra rent.

Vi kan hjälpa dig att välja en lämplig plats

Vill du ha hjälp med att bedöma platsen för fettavskiljaren kan du kontakta oss på telefon 0771-25 26 27 eller mejl till avfall@tekniskaverken.se.

Beställ tömning av fettavskiljare

Behöver du fler än sex tömningar per år?

Uppgifter om fettavskiljaren

Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd