Statistik

Behöver du statistik till din miljöredovisning så ordnar vi gärna det. Vi har bra system för att hantera statistiken på det avfall vi tar emot.

Statistiken kan du även använda för att ha koll på och för att optimera din avfallshantering.

Din statistik når du enklast genom att besöka Mina sidor.

Kontakta oss så hjälper vi dig med statistik kring dina avfallstjänster 

Avfall och återvinning

Tel 013-20 80 94
E-post container@tekniskaverken.se

Farligt avfall

Tel 013-20 90 40
E-post farligtavfall@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej