För dig som är fastighetsägare och hyresvärd i Vallastaden

 

Elektronisk tagg

Hyresgästerna behöver ha en tagg för att öppna sopnedkasten. Soppåsen vägs automatiskt och med hjälp av taggen registreras vikten och faktureras på ert kundnummer. Eftersom avfallstaxan är viktbaserad, innebär det att ju bättre era hyresgäster sorterar, desto lägre blir kostnaden.
 

Återvinningsrum

I P-huset Flustret finns ett återvinningsrum för hushållen och här använder man samma tagg för att komma in. Här kan hyresgästerna sortera ut tidningar och förpackningar till materialåtervinning. Där kan man även slänga el-, trädgårds- och grovavfall. Taggarna är behörighetsstyrda och det är endast hushållen som har tillgång till återvinningsrummet. Om ni har verksamheter som hyresgäster kan en separat återvinningstjänst beställas.

Fastighetsägarens ansvar

Som hyresvärd har du möjlighet att gå tillväga på två sätt.

  • Antingen så informerar du dina hyresgäster om att teckna abonnemang hos Tekniska verken för sitt hushållsavfall. 
  • Eller så ordnar du som hyresvärd med detta. Fastighetsägaren beställer taggar till sina hyresgäster, varje hushåll ska ha två taggar. Taggarna är en värdehandling och du som fastighetsägare ansvarar för att lämna ut och samla in taggarna i samband med att någon flyttar.

    Vi rekommenderar att ni som hyresvärd själva upprättar ett register över vem eller vilka ni delar ut respektive tagg till, och om det är en verksamhets- eller hushållstagg.

Förlust av tagg

Anmäl alltid förlust av tagg till oss på Tekniska verken. Vid förlustanmälan behöver ni ange serienumret som står på baksidan av taggen. Borttappade eller extra taggar debiteras med 200 kronor per styck.

Information till boende i Vallastaden

Tekniska verken har tagit fram en informationsbroschyr som ni kan lämna till era boenden om hur avfallshanteringen fungerar i Vallastaden. 

Kontakta oss

För att beställa informationsbroschyrer, spärra taggar eller beställa nya taggar kontaktar ni vår kundservice på mail: kundservice@tekniskaverken.se eller på telefon 0771-25 26 27.

Felanmälan

Om sopnedkasten är trasiga gör ni en felanmälan på telefon 013-20 92 40 mellan klockan 8-16, övrig tid kan ni ringa vår driftscentral på telefon 013-20 80 20. Tänk på att uppge sopnedkastets märkning. Telefonnummer för felanmälan och sopnedkastets märkning finns även angivet på varje sopnedkast.

Hjälpte denna information dig? Nej